Uncategorized

1:a maj i Säter 2012

Håll ihop med hjärtat till Vänster!

Delta i vår manifestation för arbete, rättvisa och solidaritet!

Fler jobb – bättre välfärd

10.30 (V)i samlas på Rådhustorget för gemensamt tåg för arbetarrörelsen!

I Säter går arbetarrörelsen tillsammans där musikorkestern Stora Blås går först, (S) därefter och (V) avslutar. I år var tåget betydligt längre än förra året och solen sken från blå himmel.

På Folkets Hus med (S).

Kommunalrådet inledde med att kommunerna är lämnade åt sitt öde av regeringen. Huvudtalaren Sofie Wiklund fortsatte med att vi inte kan vänta till 2014. Dalarna måste på egen hand skapa ett Kunskapslyft då Dalarna behöver kompetent arbetskraft och att alla som nu varslas behövs i annat arbete.

13.00 Återsamling på Rådhustorget!

Talare:

Göran Johansson, lokalpolitiker: Att vara vänster.

Att vara vänster är att utgå från att alla är lika värda.

 

Paul Hedman, Ung Vänster: Ungdomsarbetslöshet och ungas situation i dagens Sverige.

¼ av våra ungdomar är arbetslösa, samma ungdomar som vuxit upp i ett nedskuret Sverige och ibland inte har gymnasiekompetens. Alla har rätt till en bra utbildning. Företagen vill inte ha billig utan kompetent arbetskraft. Med 100 miljarder i skattesänkningar saknas bara en vilja att prioritera utbildning.

Finn Hellman, Politisk sekreterare: Somliga går i trasiga skor.

Rädda Barnens rapport om ökad barnfattigdom drabbade rakt in i magen. Förra året var det 6 % barnfattiga i Säter, nu är det 8 %. Enda sättet att inte nå rikssnittet 13 % är att byta regering. Barn i Sverige går i trasiga skor och trots klimatet har mamma inte råd med en vinterjacka utan storebror får gå i en trasig höstjacka till februari för att lillebror skall få sina första skor i vinter.

Finn avslutar med att sjunga Cornelius gamla visa Somliga går i trasiga skor tillsammans med Pappa Schtefan med så klar stämma att publiken blev tårögda i solskensvärmen. Som Göran sedan sade, trots klimathotet är det kallt i dagesn Sverige.

Sten-Olov Eklund, facklig idébärare: Beslut och konsekvens.

Sten tar oss med på en historisk turne som påminner oss om att det är arbetarrörelsen som genom medveten förändring och genom att gå ihop i ABF, kooperationen, för utbildning och med arbete byggt upp den välfärd som nu nästan raserats på sex år. Det handlar om medvetna beslut och handlingar som får konsekvenser.

Micke Gustafsson, Ordförande i (V) Säter: Ny regering 2014.

Säters ordförande påminner oss oss, vi har att välja mellan gemensam och solidaritet, två begrepp som är omoderna och måste återerövras, eller egoism. Vilket Sverige vill vi leva i? Bry oss om varandra, som vi gör i Säter, eller egoism? Micke och publiken vet vilket Sverige vi vill vense.

Musikunderhållning med Fusse, Pappa Schtefan, Finn och Micke!

Micke bjöd på gitarrspel före och efter talen medan Pappa Schtefan var tillbaks till V:s första maj firande i år och spelande visor mellan varje talare som var lika progressiva som talen. Finn sjöng så vi blev tårögda och avslutningsvis ledde Stefan och Fusse oss i Internationalen så att det hördes i hela Säter: Många rovdjur på vårt blod sig mätta, men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för dessa sätta, skall solen stråla lika klar.

Trots de allvarliga tonerna i talen och visorna med konkreta beskrivningar av arbetslöshetens verklighet för ungdomar och varslade, för barnen, så ser vi lösningarna med satsningar på arbete genom utbildning och kompetensutveckling, genom bättre infrastruktur i hela landet, för att kunna forsla glesbygdens produkter vidare dit de behövs. Solen sken i år med värme på en större förhoppningsfull skara som lät sig smaka av lokalproducerad korv, kravmärkt kaffe och kakor och mycket musik.

(V)i bjuder på kaffe med dopp, korv och bröd!

Håll ihop välfärden! Våga vara vänster!

Natten till måndag, en ny regeringsperiod, efter en lång dag i vacker höstskrud!

http://www.val.se/val/val2010/valnatt/K/kommun/20/82/index.html

Som partiarbetare, som medborgare som röstar, som födelsedagsgäst men i huvudsak valförättare har dagen varit lång.

Sverige, vårt land och vår jord, hade varit värda en rödgrön regering. Än är inte lösningen klar på riks, minioritetsregering är inte en hit,  men vad ledsen jag är över att tiden inte var mogen för att ta ett stort steg framåt mot en gemensam hållbar värld. Än skall vi spelas ut mot varandra ett tag till. Med förvåning kommer människor inte att förstå varför skola och vård inte räcker till att serva oss så som vi vill, med ett par kronor i plånboken luras vi att tro att utrymme skall finnas överallt. Det hade verkligen varit trevligt om vi hade kunnat investera, bygga om och framförallt satsa på klimat och infrastruktur. Nu får vi fortsätta att knåpa ihop oss lokalt och i andra grupper, för att ta hand om vårt gemensamma samhälle, utan en rödgrön regering.

Vi behöver bygga nätverk och vi behöver bli fler som arbetar tillsammans på olika plan! Hör av er! Ett plus ett blir så mycket mer än tre! Om flera personer strävar på på olika håll så får vi större kraft!

Preliminär mandatfördelning – kommun Säter

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 6 +1 5
C Centerpartiet 7 -1 8
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 +2 14
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
  Totalt 35   35

Preliminär röstfördelning – kommun Säter

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1034 15,4% +78 +0,5 956 15,0%
C Centerpartiet 1366 20,4% -150 -3,4 1516 23,7%
FP Folkpartiet liberalerna 446 6,7% -3 -0,4 449 7,0%
KD Kristdemokraterna 218 3,3% -58 -1,1 276 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2875 42,9% +342 +3,2 2533 39,7%
V Vänsterpartiet 251 3,7% -27 -0,6 278 4,4%
MP Miljöpartiet de gröna 242 3,6% +12   230 3,6%
SD Sverigedemokraterna 262 3,9% +154 +2,2 108 1,7%
ÖVR Övriga partier 7 0,1% -31 -0,5 38 0,6%
  Giltiga röster 6701 100,0% +317   6384 100,0%
BLANK Ogiltiga röster – blanka 161 2,3% -64 -1,1 225 3,4%
OG Ogiltiga röster – övriga 44 0,6% +37 +0,5 7 0,1%
VDT Valdeltagande 6906 79,0% +290 +2,2 6616 76,8%
  Antal röstberättigade 8740   +129   8611  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt – kommun Säter

Område M M C C FP FP KD KD S S V V MP MP SD SD ÖVR ÖVR BLANK BLANK OG OG VDT VDT
18,5% 232 28,7% 360 5,1% 64 3,9% 49 33,3% 417 2,2% 27 3,2% 40 4,7% 59 0,4% 5 2,3% 30 0,2% 3 82,3% 1286
19,1% 143 20,4% 153 4,1% 31 3,1% 23 41,1% 308 3,9% 29 3,6% 27 4,8% 36     2,2% 17 2,7% 21 77,4% 788
15,9% 227 34,8% 497 4,7% 67 2,6% 37 30,9% 441 4,1% 59 3,2% 46 3,7% 53     2,6% 39 0,7% 10 78,5% 1476
11,6% 110 7,5% 71 8,1% 77 3,7% 35 55,9% 532 5,7% 54 3,7% 35 4,0% 38     2,2% 21     76,5% 973
11,0% 109 9,7% 96 9,2% 91 3,7% 37 56,5% 561 3,0% 30 3,3% 33 3,5% 35 0,1% 1 2,4% 24     78,4% 1017
16,1% 213 14,3% 189 8,7% 116 2,8% 37 46,5% 616 3,9% 52 4,6% 61 3,1% 41 0,1% 1 2,2% 30 0,7% 10 79,8% 1366
Säter 15,4% 1034 20,4% 1366 6,7% 446 3,3% 218 42,9% 2875 3,7% 251 3,6% 242 3,9% 262 0,1% 7 2,3% 161 0,6% 44 79,0% 6906
Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
Område M M C C FP FP KD KD S S V V MP MP SD SD ÖVR ÖVR BLANK BLANK OG OG VDT VDT

Ut ur Afghanistan

FiB i Västmanland och Dalarna och Vänsterpartiet Säter bjöd in till en föreläsning på Cafe Paris i Hedemora. Stefan Lindgren, Afghanistankännare, som var i landet och blev tagen av landets atmosfär i samband med att Sovjetunionen gick in för att befria Afghanistan. Den gången genomskådades krigsretoriken och Sveriges journalister mottogs med värme av de som bodde i landet. För nio år sedan gick USA in i landet precis som Sovjet. Stefan drog bakgrund, nuläge, motiv till att gå in, skeenden som hänger ihop, såväl USAs historia, Afghanistans läge som genomgångsland för pipeline men även egna fyndigheter som nu framkommit. Etc Etc.

Även Sverige med sin nationalskatt i form av en 200 årig fred och vägen de sista 14 åren mot att bli Nato-allierad drogs, från att erhålla möjligheten att delta i krigsinterventioner under fredsmantel, till att ändra värnplikt till anställda, emedan värnpliktiga enligt grundlagen inte får kriga utomlands, till den maximala krigssoldatsmöjligheten nu då arbetslösa inte får vägra arbeten… åh, detta var bara en liten liten del i de stora och små skeenden som sker.

Återupprätta Sveriges neutralitet! Låt oss gå före ut ur Afghanistan och därmed stödja fredsförespråkarna i USA! Återupprätta folkrätten!

För övrigt läser jag hur vi har tappat i miljöfrågan och i djurrättsfrågan, ja självklart , med alliansens människosyn och med mer pengar till de nu levande som redan har, varför investera i framtida miljö eller ta hänsyn om djur. Såväl Djurens rätt som Sveriges Naturskyddsförening beskriver hur de sista fyra åren fört oss bakåt i utvecklingen. Vem är förvånad?

Affischer

Varje år kommer nya affischer. From inatt 00.01 får partierna sätta upp dem ute på anslagstavlor och egna ställ där väljarna kan se med några korta ord eller en slagkraftig bild vilka visioner eller budskap just detta parti företräder, vilka värden som är viktiga.

Håll ihop!

Sverige behöver en politik där vi tar hand om varandra. Därför vill Vänsterpartiet bygga världens bästa välfärd – utan privata vinster.

Välfärd handlar om hur vi tar hand om varandra.

I Sverige skall barnomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg finnas för alla som behöver, oavsett plånbok. Därför vill vi bygga världens bästa omsorg – utan privata vinster.

Sverige behöver en skola som ger alla elever samma möjligheter, oavsett bakgrund. Därför vill vi bygga världens bästa skola – utan privata vinster.

Sverige behöver en sjukvård som fungerar lika bra för alla, oavsett plånbok. Därför vill vi bygga världens bästa sjukvård – utan privata vinster.

Håll ihop – En del behöver barnomsorg. Andra färdtjänst, tandvård eller hemspråksundervisning. Några av oss kanse inte behöver någonting, just nu. Men om du blir sjuk eller arbetslös, eller om någon i din familj kräver mer stöd än du kan ge, då skall det finnas hjälp.

Därför vill vi bygga världens bästa välfärd utan vinster.

Ovanstående är årets valbudskap per affischer på våra torg. Vår välfärd här och nu bygger på arbetstillfällen och fördelningspolitik.

Nedanstående är vägen mot olika mål:

Bättre välfärd nås genom fler anställda inom vård, skola och omsorg. Minskade barngrupper i förskola, skola och fritids. Rätt till fasta arbeten på heltid för personalen inom välfärden.

Ge unga arbeten! Investera för full sysselsättning. Se till att fler får fasta arbeten genom skärpt lagstiftning. Satsa på lärlingplatser med avtalsenliga löner.

För ett  bättre klimat: Storsatsa på järnväg och kollektivtrafik för att ge alternativ till lastbilar, flyg och bilar. Bygg vindkraftverk, moderniserad vattenkraft, sol – och bioenergi. Energisanera gamla hyreshus och bygg nya enerigsnåla bostäder. Bygg om – Bygg nytt!  Avveckla kärnkraften! Bättre skydd för den biologiska mångfalden! Världens bästa djurskydd!

Jämlikhet, vägen dit är gemensam välfärd, rätt till heltidsarbete, Individualiserad föräldraförsäkring, att pappan och mamman delar lika på föräldraledigheten.

Ökad integration och minskad rasisim: Skapa fler arbeten och minska klyftorna i samhället, Bygg billigare hyresbostäder i rikare områden, Mer rättvisa anställningsintervjuer genom tydliga kravprofiler.

Kultur! Mer pengar till kulturen. Återstarta och tuvidga den fria entrén på muséer. Skapa digitala internetbibliotek för böcker, musik och filmer.

Utrikes: Ersätt de svenska trupperna i Afghanistan med bistånd. Avbryt allt militärt samarbete med Israel! Satsa mer på bistånd för att stärka kvinnors rättigheter.