Vänsterpartiet Säter

Valmanifestet släppt!

Idag fredagen den 3 augusti släpps härmed Säters Vänsterpartis valmanifest!

En kortare variant kommer i broschyrform!

Välkomna att delta i formandet av praktisk politik, på riks, i Regionen och lokalt!

mvkh

Styrelsen!

Vänsterpartiets politik

Små och medelstora företag

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Läs mer om Vänsterpartiets politik på https://www.vansterpartiet.se/var-poitik/

Sök även upp Vänsterpartiets motioner i riksdagen för ett långsiktligt och hållbart samhälle.

 

Välkomna!

(Vi)i i Säter träffas på Vänsterhörnan t ex  lördag den 14 juli!

Välkomna och ta en fika på stan!

Prata om det som ligger dig närmast om hjärtat!

Första maj i Ludvika 2018!

Vänner!

Första maj Ludvika!

Mörkbruna krafter har ännu en gång fått tillstånd av Polisen att gå ut på gatorna klädda i i uniform och med sköldar för att försöka skrämma människor till tystnad.

Som vänsterpolitiker blir jag skrämd av att polisen inte klarar av att fullgöra sin främsta uppgift att följa lagen. Min första fråga blir VARFÖR? är polisen rädd? Lever även dom under hot från dessa mörka krafter? Eller håller polisen med dessa rasister?

Vänner, låt oss i Dalarna sluta upp i Ludvika under ett gemensamt paraply i Dalarna mot rasism och stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter!

Jag uppmanar er till att komma till Ludvika med hjärtat fullt av kärlek och visa att vi är många fler som är övertygade om ALLA människors lika värde. Vi måste visa att vi oavsett hudfärg, ursprung och sexuell läggning har större rätt att vistas på våra gator än nazister och fascister.

KOM TILL LUDVIKA 1 maj OCH STÖD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!!

Thomas Sjöberg

Ordförande i Vänsterpartiet Säter

1 2 3 14