Vänsterpartiet Säter

Kallelse till Säter Partiförenings årsmöte 2019!

Till partiföreningens medlemmar och sympatisörer
distriktsstyrelsen för kännedom

 

 

Välkomna till årsmötet 2019!

Vänsterpartiet Säter håller årsmöte!

Tid: Söndag den 13 januari

Plats: Säters Biograf och TV museum i Säter.

Adressen är Järnvägsgatan 26.. Mötet startar kl 13 med en enkel lunch och beräknas pågå till kl 16.

http://biografmuseet.se/

Nomineringar till styrelse och revisorer samt valberedning skickas på e-postadressen [email protected]. Märk mailet med  ”nominering till styrelse”, revisor eller valberedning.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 26 december, helst via e-post till adressen [email protected].

Som gästordförande och gästanförande planerar för närvarande Distriktets ordförande Patrik Liljeglöd och landstinget, blivande regionens landstingsråd Maja Gilbert att deltaga.

 

Med kamratliga hälsningar,

 

 

_________________________

Fia Wikström,
Sekreterare och postmottagare

 

Kallelse till medlemsmöte och öppet styrelsemöte!

Tid: Torsdag den 18 oktober klockan 18.00

Plats: Hemma hos Thomas, ordförande, i Säter!

Dagordning: Sedvanlig med fokus på nämndplatser och internutbildning.

Om du önskar ha en dagordning, sänd ett sms till undertecknad.

Anmäl närvaro direkt till ordförande! Telefon 076 – 94 20 128.

 

Välkommen!

mvkh

Fia Wikström

073 – 932 84 87

Kallelse till medlemsmöte tillsammans med övriga partiföreningar i landet

Kallelse till medlemsmöte med gemensam uppkoppling med övriga landet
Tid: Torsdag 20 september klockan 18.00
Plats: Hemma hos Fia på Kristinegatan 15 B
Dagordning: Sedvanlig men främst ett tal av Jonas med fokus på valutvärdering tillsammans i landet.
Delar av styrelsen har förhinder pga av bland annat mandatperiodens sista kommunfullmäktige.
Därför är anmälan om du kan komma eller inte extra viktigt.
Sänd ett sms till Fia 073 – 932 84 87 om du kommer eller inte!

Valet 9 september påverkar vår framtid här och nu och på lång sikt!

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste
Tillsammans kan vi!
 
Ditt val till riksdagen, till regionen och till kommunen påverkar allas vår framtid.
Sverige har i många år blivit allt mer splittrat.
Land och stad, ekonomisk ojämlikhet mellan samhällets olika grupper.
Vi har ett skattesystem som dränerar välfärden och ökar splittringen.
Västvärldens marknadsliberalism har haft fest i Sverige där profit och kortsiktigt tänkande går före kvalité och långsiktlighet.
Jämlika samhällen är bättre på att klara stora samhällsutmaningar som t ex de omställningar vi behöver göra för att klara klimatet!
 
En social och ekologiskt hållbar framtid på en rättvis ekonomisk grund kräver politiskt ansvarstagande och en röd samhällsplanering med stöd från medborgare som vill ha ett land som ställer om inför framtiden.
Kommuner behöver med stöd av riks investera i bostäder, underhålla skolor, ta hand om våra allt fler äldre och investera i infrastruktur, såväl i Säter som i övriga landet.
 
Vi behöver en politik där naturen, människors och Sveriges behov tas på allvar!
Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste röst.
https://www.vansterpartiet.se/

Valmanifestet släppt!

Idag fredagen den 3 augusti släpps härmed Säters Vänsterpartis valmanifest!

En kortare variant kommer i broschyrform!

Välkomna att delta i formandet av praktisk politik, på riks, i Regionen och lokalt!

mvkh

Styrelsen!

Vänsterpartiets politik

Små och medelstora företag

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Läs mer om Vänsterpartiets politik på https://www.vansterpartiet.se/var-poitik/

Sök även upp Vänsterpartiets motioner i riksdagen för ett långsiktligt och hållbart samhälle.

 

Välkomna!

(Vi)i i Säter träffas på Vänsterhörnan t ex  lördag den 14 juli!

Välkomna och ta en fika på stan!

Prata om det som ligger dig närmast om hjärtat!

1 2 3 15