Föreningsaktiviteter

Öppet styrelsemöte i november!

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 8 november 2010

Tid:  Måndag 8 nov kl 18.00 – 19.00

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Närvarande:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare :
 • Föregående mötes protokoll från sept och okt

Prioriterade frågor:

Nuvarande läge inför valen till nämnderna till Kommunfullmäktige i december.

Det som respektive närvarandes huvud eller hjärta är fullt av.

I mån av tid:

 • Inför möten

–          Ks

–           Kommunfullmäktige okt, sista för denna mandatperiod, första för nästa

–          Torsdagsmöten med lilla majoriteten

–          Rapport inför möten.

 • Rapport från möten

–          Torsdagsmöten

–          Kommunfullmäktige

–          Information riks, nämnder osv. Och andra möten. Ex  BUN, Socialnämnden mfl.

 • Medlemsvärvning nya medlemmar!
 • Politisk kreativitet

– Studiecirkel med ABF framöver

– Kom ihåg att lämna material till hemsidan!

– Lördag på stan:

 • Ekonomi
 • Beslut
 • Externa skrivelser
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutas med beslut huruvida vi ses 29 nov och/eller när i december?

Vid pennan                     Justering

  Juli Aug Sept Okt Nov Dec
KF 30 28 25 16
KS 24 14 12 9,30
Styrelsemöte inför Ks   13 4 8?,29 ?
På stan lördagar            
Enstaka möten       6,24 30  
Studiecirkel            

Nu och framtid

Så mycket viktigt arbete att göra, nu och långsiktligt.

Temat är visioner  och grundläggande behov för ett långsiktligt arbete såväl på riks – i mellangrupper  – lokalt, jord, land, stad, förening, du och jag – socialt och klimatvänligt hållbart *ler*

Letar efter kompetens- engagemang – tid – samt med en känsla för solidaritet och grupp, föryngring och geografisk tillhörighet.

Behov av att praktiskt arbete görs här och nu i Säter, göra praktiska saker här och nu, skapa goda arbetsgrupper för den parlamentariska ledningen som utgår från kompetens parat med  visioner och hållbart engagemang, ta fram grunder som på sikt får goda inriktningar att löpa på, in i en modern framtid…

I allt detta övergripande längtar jag efter många små arbetsgrupper som arbetar med olika saker, där jag själv får ingå i en ställ om – utveckla klimatpilotskompetens – här i Säter, a la Borlänge – Falun, Askersund – Laxå, i dialektiskt samspel med oss själva – kommunen – riket, dvs förändringar såväl politiskt som praktiskt arbete i vår, din och min, närmiljö – vårt hushåll.

Öppet styrelsemöte måndag 4 oktober klockan 18.00

Kallelse till öppet styrelsemöte för oktober!
Obs tidigare lagt pga nuvarande samverkansarbete!
Plats: Sedvanlig plats, längst in, höger entré kan vara öppen.
Tid: Måndag 4 oktober kl 18.00
Innehåll: Rundgång om visioner för parlametariskt arbete och Säters partiorganisation samt andra utomparlamentariska aktiviteter, samverkan med majoriteten och nuläge samt sedvanlig dagordning efter behov.

Öppet månadsmöte på måndag 13 september klockan 18.00

Hjärtligt välkomna på öppet styrelsemöte på måndag 13 september klockan 18.00 på sedvanlig inre lilla del.

Vi tar upp aktuella frågor och möten som vi behöver stöd och synpunkter på samt vad som är aktuellt inför valet 19 sept.

Förhoppningsvis kan några av oss medlemmar och supporters vara på stan på fredag 10 sept eller 11 sept på Vänsterhörnan. Möjligheten till dialog om vad som är viktigast nu, framåt och inför valet är viktigt. Annars ses vi kanske 17 sept och defintivt 18 sept!

Debatt och medlemmar

En stark demokrati behöver många aktiva. Debatter avlöser varandra och många deltagare är redan aktiva i systemet. Då var detta meddelande från riks kul, nu i sommar, när medlemskap blivit omodernt och vi inte haft många medlemmar någonstans på länge: Kul!

Mitt i valrörelsen vill jag bara meddela några glädjande siffror
gällande medlemsansökningar:
Sedan 1 augusti har nästan 500 medlemsansökningar inkommit från hela
landet och det kommer in ca 20 om dagen för tillfället. Dessutom kom det
in ett antal medlemsansökningar under sommarmånaderna, så totalt sett
har över 800 ansökningar kommit in sedan 1 juni.

Fredag – lördag 3-4 september

Vi samlas hos mig och tar sällskap till Vänsterhörnan klockan 10.00 på lördag!

Säg till om vi skall ses på Vänsterhörnan på fredag klockan 17.00!

Förra lördagen kände jag mig verkligen positiv efter dialog på stan. Det har känts som om minnet är kort efter alla vedermödor de sista fyra åren men i lördags kändes det som om ett gemensamt samhälle är möjligt.

Jag saknar en debattsida som belyser samband ekonomi – välfärd – arbete – klimat och etc men även Ung Vänster har så fint material, men jag får inte till timmarna vid datorn! Någon?! I lördags sökte vi även bland alla goda krafter som finns i buskarna i Säter, alla förankrade vänstersympatisörer som ser de politiska sambanden. Vi behöver vara fler parlamentariskt aktiva, ett större nätverk med fler som gör olika saker men där man kan inspirera varandra.

Idag gick ett underbart TV-program. TED. Massor av kloka, rara, människor lyssnade på varandra, byggde nätverk, och detta för en bättre värld tillsammans! Klimatsmart.

Vänsterhörnan

Dialogen på stan igår gav mersmak och motivation: Med en krympande gemensam sektor pga begränsade intäkter och högre kostnader, i Säter är t ex Socialnämnden synnerligen ekonomiskkt välskött men där budget inte höjs ens enligt realkostnadsökningar vilket innebär att massor måste stå tillbaks för att behålla en kommun i balans. SN ställs mot barn och utbildning där också kronor har vänts på de senaste åren. Båda verksamheterna har en viktig grunduppgift och båda behöver arbeta förebyggande. VAD ÄR ER ÅTGÄRD undrar en invånare med ett viktigt särintresse som bas. En annan invånare påminner om att det går bra för Sverige.

Så sant. För fyra år sedan hade staten pengar i skattkistorna på ett sätt som jag inte hört talas om på 30 år. Äntligen kan vi investera, cyklar man runt ser man behoven av det, tänkte jag, men gick in i i en majoritet i kommunen samtidigt som Alliansen gav bort pengar till oss som har och sålde ut tillgångar till de som har det ännu bätre. Det blev värre på riks än jag trodde och ett prioriterande i kommunen och ändå har det gått och det med framtidstro också. Ekonomisk hushållning och ansvarstagande men med eftersatta behovsposter och behov av investeringar i t ex SÄBO och tjänster.

Nu går det uppåt igen! Tänk att få anställa mer människor som så väl behövs inom omsorg, sjukvård och utbildning! Tänk att få minska arbetsgivaravgifterna för små företagare så att mer service och tjänster kan utföras i Sverige till dem som kan betala! Stimulera genom arbetstillfällen! Vi måste investera i järnväg och energiomläggning, bygga om och bygga nytt! Vad blir det med alliansen? Skattesänkningar, lönesänkningar, sönderslagen arbetsrätt för att låglöneyrken skall gå att trumfa fram. Människor ställs imot varandra. Löner som inte går att försörja sig på stimulerar inte köp av tjänster. De stora privata bolagen som har anställda unga lärare som arbetar sig fördärvade och sätter höga betyg för att barnen som påverkar deras löner skall göra det… och de stora vårdbolagen som köper upp de små serviceföretagen efter ett par år i de stora kommuner som har fria vårdval. Hallå? Vem tror egentligen forfarande PÅ RIKTIGT att konkurrens är bra?! med denna marknadsekonomi som har florerat så länge och bara går ut på kortsiktliga vinster för att locka aktieägare?  Alla värnar om småföretagare men inte har de plats i denna ekonomi. Bra mycket bättre med vänsterns förslag vad gäller företag och sedan samtidigt investera i gemensamma sektorn. Även när vi investerar i Skola och Omsorg eller bygger Sjukhus så stimulerar vi ju ekonomin och får vi dessutom anställa fler lärare och anställda inom barnomsorgen, en hemtjänstspersonal och särskilt boende personal som hinner med, ja, då blir jag lyckligare och tryggare än om jag får vykort från Thailand och har råd att gå och köpa ett par dåliga jeans till som gått sönder, igen.

Det ’r sannerligen bättre för vår trygghet och för vår miljö att handla gemensam sektor än att handla privat. Varför ska vi ha fler privata lyxbilar på gatorna och i samma familj när vi kan ha snabbtåg till Norrland och tre spår mellan Stockholm och Sälen? Gärna med samma biljettpris, helst  gratis, oavsett när och hur den köps.

Åtgärden? Ja, rösta rött är onekligen den stora åtgärden. Sedan fortsätta att fatta goda beslut som gagnar kommuninvånarna med hänsyn till helheten. Förhoppningsvis få investera och bygga om och bygga nytt så att alla får en god utbildning och god omsorg efter behov. Finns det anställda som har tid att se till behoven så finns det även tid till valmöjligheter, frihet till såväl den som erhåller service som till den som ger.

Vi ses på söndag klockan 18.00 på öppet månadsstyrelsemöte!

Håll ihop!

Fia Wikström

Säter

Välkomna!

Välkommen till Säters partiförenings nya hemsida!

Vi hoppas på att det skall vara en levande hemsida med såväl information om vad Vänsterpartiet står för som med information om vad som händer i Säter och med möjlighet till dialog mellan alla oss som intresserar oss för samhällsfrågor, på riks- eller lokalnivå. Förhoppningsvis underlättar det också för våra möjligheter att ha dialog mellan varandra, parlamentariska företrädare, föreningsaktiva, sympatisörer eller nyfikna.

Alla partier i Säter behöver bli fler aktiva. De som är aktiva behöver i dialog med andra inspiration. Mycket mer behövs för en  levande demokrati och för att vi skall kunna slå vakt om de grundläggande värden som vi tycker är viktiga i ett samhälle.

Du behövs! Kom med! Låt oss såväl bygga nytt som bygga om och förvalta det samhälle vi önskar och som vi ärvt av våra äldre och lånar av våra barn!