Månadsarkiv: juli 2012

Kallelse till öppet styrelsemöte för partigruppen i Säter 27 augusti

 

Tid Måndag 27 augusti kl 18.00.

Plats Athena restaurang. Om vädret och kringliggande ljud så tillåter utomhus. Annars inomhus.

27 aug

Sedvanlig dagordning med vissa prioriterade punkter som gärna får kommenteras innan av de som inte kommer på mötet!

– Tankar om viktiga områden för Säters kommun att arbeta med. Uppföljning på majoritetsöverenskommelsen. Göran har då träffat kommunchefen och jag kommer att göra det.

– Uppföljning av våra parlamentariska uppdrag. Behov av förändringar. Uppsägningar bör ske snarast om platsen inte önskas och i samplanering med partigruppen så att ny person kan nomineras till valberedningen vid samma fullmäktige som den som sagt upp sig själv genom kommunkansliet entledigas.

– Tankar och formellt beslut kring halvårskonferensen i distriktet.

– Översiktsplanen för Säters kommun och andra liknande aktualiteter.

– Vad om föreningen i höst?

10 september

8 okt

5 nov

3 dec

mvkh Fia

Hör av dig om du vill ha dagordning!

Halvårskonferens i Dalarna med Vänsterpartiet 26 augusti!

Vill DU åka på distriktets halvårskonferens och tala om vänsterns viktigaste frågor och hur vi gör konkret politik av dem?
Några är på väg och följer upp vissa områden åt oss! Följ med på det som intresserar dig mest eller hjälp oss med att delta i välfärds och rasism grupperna!
Micke Gustavsson 1) Miljö 2) Arbete
Göran Johansson 1) Bostadsfrågor
Kickan Fäldt 1) Feminism 2) Välfärd
Sten-Olof Eklund 1) Arbete 2) Välfärd

Inbjudan till

Vänsterpartiet Dalarnas Halvårskonferens 2012

Hej kamrater!

 

 

Snart är det dags för Vänsterpartiet Dalarnas halvårskonferens! Det blir ett seminarium om Vänsterpartiets nyligen antagna strategidokument och jag vill passa på att hälsa er välkomna.

 

En ännu hemlig gäst kommer vara med och inleda konferensen och därefter blir det gruppdiskussioner om Feminism, Miljö, Välfärd, Arbete, Bostad och Rasism.

 

Det är Först till kvarn som gäller och alla partimedlemmar är välkomna!

Anmälan skall ske senast den 8 augusti kl 12.00 både om hur många ni är som ska delta och vilket ämne respektive person vill delta i.

 

Datum: 26 augusti 2012

Plats: ABF Dala Finnmark, Köpmansgatan 1, 771 32 LUDVIKA

(Reseersättning utgår och samåkning rekommenderas varmt)