Månadsarkiv: oktober 2010

Öppet styrelsemöte i november!

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 8 november 2010

Tid:  Måndag 8 nov kl 18.00 – 19.00

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Närvarande:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare :
 • Föregående mötes protokoll från sept och okt

Prioriterade frågor:

Nuvarande läge inför valen till nämnderna till Kommunfullmäktige i december.

Det som respektive närvarandes huvud eller hjärta är fullt av.

I mån av tid:

 • Inför möten

–          Ks

–           Kommunfullmäktige okt, sista för denna mandatperiod, första för nästa

–          Torsdagsmöten med lilla majoriteten

–          Rapport inför möten.

 • Rapport från möten

–          Torsdagsmöten

–          Kommunfullmäktige

–          Information riks, nämnder osv. Och andra möten. Ex  BUN, Socialnämnden mfl.

 • Medlemsvärvning nya medlemmar!
 • Politisk kreativitet

– Studiecirkel med ABF framöver

– Kom ihåg att lämna material till hemsidan!

– Lördag på stan:

 • Ekonomi
 • Beslut
 • Externa skrivelser
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutas med beslut huruvida vi ses 29 nov och/eller när i december?

Vid pennan                     Justering

  Juli Aug Sept Okt Nov Dec
KF 30 28 25 16
KS 24 14 12 9,30
Styrelsemöte inför Ks   13 4 8?,29 ?
På stan lördagar            
Enstaka möten       6,24 30  
Studiecirkel            

Veckans lokaltidningar

De senaste veckorna har varit fokuserade på ett gemensamt dokument för de fyra partierna och hur S. Fp, Mp och V skall fördela majoritetens platser i nämnderna.

Inte direkt en nyhet men ändå nu släppt i tidningarna:

Södra Dalarna: http://www.dt.se/val2010/article781024.ece?pageNavType=all#comments

Dalademokraten http://www.dalademokraten.se/sida/id/141540/

På Kommunfullmäktige på torsdag avgår det gamla fullmäktige och det nya tillträder med att välja presidium och valberedning.

I december väljs de nya nämnderna för de kommande fyra åren. Valberedningarna i alla partier arbetar för fullt.

Vad intresserar dig?

Nu och framtid

Så mycket viktigt arbete att göra, nu och långsiktligt.

Temat är visioner  och grundläggande behov för ett långsiktligt arbete såväl på riks – i mellangrupper  – lokalt, jord, land, stad, förening, du och jag – socialt och klimatvänligt hållbart *ler*

Letar efter kompetens- engagemang – tid – samt med en känsla för solidaritet och grupp, föryngring och geografisk tillhörighet.

Behov av att praktiskt arbete görs här och nu i Säter, göra praktiska saker här och nu, skapa goda arbetsgrupper för den parlamentariska ledningen som utgår från kompetens parat med  visioner och hållbart engagemang, ta fram grunder som på sikt får goda inriktningar att löpa på, in i en modern framtid…

I allt detta övergripande längtar jag efter många små arbetsgrupper som arbetar med olika saker, där jag själv får ingå i en ställ om – utveckla klimatpilotskompetens – här i Säter, a la Borlänge – Falun, Askersund – Laxå, i dialektiskt samspel med oss själva – kommunen – riket, dvs förändringar såväl politiskt som praktiskt arbete i vår, din och min, närmiljö – vårt hushåll.