Skatter är en förutsättning för välfärd

Hej!

Vi har minskat våra skatter och ökat pengar som cirkulerar i bankvärlden och i privat konsumtion. Under de senaste fyra åren har flera gemensamma resurser sålts ut, och olika försäkringssystem urholkats för att finansiera skattesänkningar för de som har arbete, främst för de som har hög lön.

Att tillsammans finansiera välfärd, och då inte bara en liten kärna av välfärden, har visat sig ge ett jämlikt tryggt samhälle, vilket flertalet av oss vill ha, och något något som gagnar ALLA i Sverige. Att skapa motsättningar, att bara värna den så kallade kärnan, ger i stället ett otryggt samhälle där kritik mot välfärdssystemet som skall serva allt fler med allt mindre pengar kommer som ett brev på posten.

Vilket samhälle vill vi ha? Vi vet ju att det är billigast och effektivast att bygga upp och ”köpa” utbildning och sjukvård tillsammans? Jämför gärna med USA:s dyra sjukvård och hur många som den inte når med därpå följande höga barnadödlighet, ett nog så hemskt kvalitetsmätningsintrument jorden runt.

Gemensamma skatter gör också att vi istället för Alliansens nedmontering av järnväg och infrastruktur skulle kunna satsa på den. Sverige och Storbrittanien utmärker sig med dålig järnväg med den skillnaden att Storbrittannien grämer sig och vet varför.

Klimatet kräver att vi satsar med stor politiskt kraft vad gäller energi omläggning. Till det krävs motivation och politisk vilja att värna såväl jorden som ett gott samhälle för alla. HALLÅ? Vilka tror ni har det?

Jag beklagar att vi i den rödgröna gemenskapen inte ens föreslår att återhämta de skattesänkningar som gjorts men vi tar åtminstone ett kliv åt rätt håll, ett solidariskt samhälle som gagnar alla, istället för att ta två ytterligare kliv åt motsatt håll, med ännu fler skattelättnader och utförsäljningar.

Vad vill DU ha för samhälle`

mvkh

Fia

Citat från dagspress:

Välfärden skalad till kärnan urholkar samhällsbygget av jämlika medborgare. Samhället kan bara bestå, skriver Bengt Göransson, ”om de som är medborgare tar gemensamt ansvar, om den enskilde också tar ansvar för större markyta än den som täcks av de egna skosulorna”.Välfärden skalad till kärnan urholkar samhällsbygget av jämlika medborgare. Samhället kan bara bestå, skriver Bengt Göransson, ”om de som är medborgare tar gemensamt ansvar, om den enskilde också tar ansvar för större markyta än den som täcks av de egna skosulorna”.

2 kommentarer till Skatter är en förutsättning för välfärd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *