Vänsterpartiet Säter

Öppet styrelsemöte 5 september 2011

Välkommen på höstens upptakt!

Vänsterpartiet Säter träffas ungefär en gång per månad, vanligen måndagkväll innan Kommunstyrelsemötet, då vi ser över vad som komma skall och vad som hänt.

Vi träffas på ett öppet styrelsemöte där alla intresserade är välkomna.

Fördelen med att anmäla närvaro eller ta kontakt med undertecknad är att information erhålles om några förändringar uppstår, t ex tidigareläggning till söndag.

Aktuell kallelse:

Tid: Måndag 5 september klockan 18.00 – 20.00

Plats: Athena

Anmäl dig gärna till Fia Wikström, ordförande, [email protected]

 

Klimatsmarta hushåll 18 maj ABF-cirkel

Titta på hemsidan:

http://www.medvetnaval.se/wordpress/

http://www.medvetnaval.se/wordpress/?page_id=1424

Presentation av studiecirkeln i Säter

18 maj 2011 18:00 Klimatsmarta hushåll i Säter,
Klimatsmarta hushåll i Säter. Upptaktsträff. Vad behövs för ett hållbart liv och samhälle? Vad kan vi göra? Vad behöver vi lära oss för att ställa om oss att bli mer klimatsmarta? Hur behöver närsamhället utvecklas och förändras för att underlätta detta? Jämna onsdagar eller om vi beslutar annorlunda. Cirkelledare: Fia Wikström. Plats: AFB-lokalen i Säter. Start och gemensam planering klockan 18.00 – 20.15 Varmt välkommen

Anmäl dig till studiecirkeln här: Klimatsmarta hushåll i Säter

Liksom på

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Dalarna/ABF-Sodra–Ostra-Dalarna/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Klimatsmarta-hushall-i-Sater/

där anmälan även kan ske.

1 maj 2011

Annons_Säterbladet_1_maj_2011[1]

10.30 samlas (V) på Rådhustorget för gemensamt tåg för arbetarrörelsen.

På Folkets hus talar fd talmannen Thage, kommunalrådet Abbe, S-kvinnornas ordförande Ann-Britt Grunewald, S internationella koordinator Urban Falk, SSU mfl.

13.00 på Rådhustorget talar

Lena Paccha Höglund, Ludvika V med fokus på miljö

Cecilia Ronsten, Ung Vänster.

Sten-Olof Eklund, Hedemora, samhällsaktör i Hyresgästföreningen, fackligt och politiskt.

Göran Johansson, (V) i KS och Säterbostäder

Fia Wikström, Ordförande i partiföreningen

Hjärtligt Välkomna!

Säters årsmöte 2011-03-06

Säter har haft årsmöte på Pizzeria Athena, en tidig söndagsförmiddag!

Årsmötet beslutar att välja Fia Wikström till ordförande samt Göran Johansson och Britt-Marie Sälgström som ordinarie ledamöter och Katrine Lundqvist, Mathias Persson och Kerstin Andersson som suppleanter.

God mötesordförande var Micke Gustavsson, som höll en lagom balans mellan tradtionella årsmötespunkter och politisk diskussion om vår stad Säter.

Försnack i väntan på att alla satt sig.

Årsmöteseftersnack

    

Bild ovan: Micke, Göran, Katrine och Mathias.
Göran kommer denna mandatperiod att arbeta med Säterbostäder, och tillsammans med övriga lösa dilemmat med att skapa attraktivt boende, renovera och bygga nytt, för alla åldrar och för att möjliggöra  kommande inflyttningar i Dalarna.

Till Vänster. Mathias och Katrine valdes som nya ersättare och flankerar här omvalde ordförande Fia.Mathias är även ersättare i BRÅ och Katrine ordinarie i BUN samt ersättare i Miljö och Bygg.

Kallelse till årsmöte 2011

Säters Vänsterparti bjuder till årsmöte!

Tid: Söndag 6 mars klockan 10.00

Plats: Athena

Sedvanliga förhandlingar och upptakt på kommande verksamhetsår.

V bjuder på enkelt tilltugg. Anmälan till Fia Wikström 073-932 84 87

Välkomna!

Nomineringar kan ske  till valberedning eller genom ovanstående.

Hur verka för ett solidariskt samhälle?

Samhället har splittrats upp och en individualistisk syn etablerat sig då många är stressade och inte hinner se till sina primära behov av umgänge och ansvar utan tror att de möjligen kan se till sina egna kortsiktliga ekonomiska behov. Andra är vanmäktiga och tror inte att de duger något till. Att åter bygga upp känslan för varandra, känslan av att kunna påverka, att gå ut och ge de konkreta exemplen, som att t ex allt fler kroniskt sjuka är hemma och  ”okända” för statestiken för att de försörjs av sin partner eller kända som indroppade på socialbidrag, där de dock kanske kan få stöd att slussas åter med stor psykosocial press genom AF åter till Fk.

Alternativt att vi bör tala om vår dåliga järnväg istället för ytterligare skattesänkningar, för att inte tala om att jag tycker det är ett tragiskt knåpande i kommunerna för att få ihop skola och äldreomsorg. Men tyvärr, tom där är det olika i olika kommuner. Allt fler skattekronor går också till de förmenade vinsterna i privata fickor och bolag, och nej, jag gillar inte det heller.

 I allt detta vara  delaktig i Dalarna där företrädarna i DS finner det mest progressiva vara att gå ut med att vi vill ha ny partiledare. Då spricker fokuset i min solidaritet med människor som jag ändå tycker om och respekterar och som har så många goda exempel att föra ut politiskt ISTÄLLET.  Hallå! Jag tackar för den vi har och att han tydligt kan tänka sig att fortsätta som partiledare i det grupparbete vi måsta ägna oss åt, eftersom vi har en solidarisk modell som vi tror på och som är bortglömd i hela Europa.

Vi måste hjälpas åt att visa den, berätta den, återupprätta den historien! DET är det viktiga. I bästa fall har vi duktigt folk som är beredda att bära vår organisation. Den och valen är dock inte syftet med vår existens! Syftet är att tillsammans återskapa ett gott samhälle och där är vi alla solidariska förebilder! Sådant bör framtidskommessionen fokusera på, vad vi bedriver för positivt konkret förändringsarbete, vad som händer när man inte gör det (titta omkring), att det är möjligt även på 2000 talet att organisera sig tillsammans och göra gott för allas bästa livskvalité! Tala om det i pressmeddelanden istället!

Öppet styrelsemöte

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 10 januari 2011

Tid:  Måndag 10 jan kl 18.00 –  ca 19.30

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Sedvanlig dagordning med prioritering av de punkter som ligger oss närmast.

Kallelse december möte

Vänsterpartiet kallar till öppet styrelsemöte 13 december klockan 18.00 på sedvanlig plats där vi möts tillsammans, avslutar året och planerar årsmötet i mars 2011 samt tillbringar Lucia tillsammans.