Kommunföreträdare

Titta gärna på www.sater.se , Demokrati och politik.

Vänsterpartiets  företrädare i Kommunfullmäktige 2014 – 2018

V ökade antalet röster i valet 2018 något och stärkte det andra mandatet något.

Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige är Emma Sjöberg och Sten-Olof Eklund, en härlig mix av det bästa, med ersättare i form av Lena Stigsdotter och Thomas Sjöberg!

Kommunlista 2018 – 2022.

 1. Emma Sjöberg, 29 år, statsvetare, Stocksbro (feminism, arbetstidsförkortning)
 2. Sten-Olof Eklund, 62 år, chaufför, Säter (välfärd, arbetsrätt)
 3. Lena Stigsdotter,65 år, pensionär , Säter (miljö, kultur, feminism)
 4. Thomas Sjöberg, 52 år, sotare, Gustafs (arbetsmiljö, antirasism, feminism)
 5. Birgitta ”Fia” Wikström, 53 år, socionom, Säter (miljö, jämlikhet, infrastruktur)
 6. Erik Kall, 61 år, överläkare, Stora Skedvi (skola, jämlikhet, antirasism)
 7. Karin Malmkvist, 37 år, personlig assistent, Säter (feminism, välfärd)
 8. Mikael Gustavsson – Hästö, 58 år, behandlingspedagog, Gussarvshyttan (sociala frågor och alkohol – och drogpolitik)
 9. Johan Larsson, 33 år, lärare, Säter (skola, välfärd)
 10. Ulf Ek, 53 år, arbetare, Stora Skedvi (arbetsmiljö, välfärdsfrågor)
 11. Leif Eriksson, 67 år, pensionär, Säter (skattefrågor, kultur)

Vänsterpartiets företrädare i Kommunfullmäktige 2014 – 2018

V i Säter ökade från ett mandat till två mandat. Göran Johansson kom in men sade upp sig i januari 2015. Ordinarie blev då Fia Wikström och Sten-Olof Eklund med ersättare i form av Lena Stigsdotter och Ulf Ek.

Våren 2017 avgår Ulf Ek och Katrine Lundqvist hälsas välkommen som ersättare.

 

Vänsterpartiets lista till Kommunfullmäktige 2014

 • Göran Johansson, egen företagare, Säter.                 Bostadsplanering och skolfrågor.
 • Fia Wikström, socionom, Säter.                                    Ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle, vård och omsorg.
 • Sten-Olof Eklund, medborgare, Säter.                        Arbetsrätt och bostadspolitik.
 • Lena Stigsdotter, kulturgeograf, Säter.                       En hållbar framtid och miljö.
 • Ulf Ek, arbetare, Stora Skedvi.                                         Arbetsmiljö och välfärdsfrågor.
 • Katrine Lundqvist, butiksmedarbetare, Arkhyttan. Glesbygdsfrågor.
 • Mathias Persson, snickare, Arkhyttan.                        Miljö- och demokratifrågor.
 • Kickan Fält, folkpensionär, Säter.                                  Kultur- och välfärdsfrågor

Vänsterpartiets företrädare i kommunfullmäktige 2010 – 2014

Göran Johansson, ordinarie med ersättare i form av Fia Wikström och Katrine Lundqvist.

Vänsterpartiets lista till Kommunfullmäktige 2010

 • Göran Johansson, dataprogrammerare, Bispberg. Skola, barn och ungdomsfrågor.
 • Fia Wikström, 45 år, socionom, Säter. Ett social och ekonomiskt hållbart samhälle, vård och omsorg.
 • Lars Rundqvist, sjuksköterska, Norbo
 • Katrine Lundqvist, 30 år, butiksmedarbetare, Arkhyttan. Glesbygdsfrågor.
 • Mathias Persson, 37 år, snickare, Arkhyttan. Miljö- och demokratifrågor.
 • Kerstin Andersson, Stora Skedvi. Integritet- och arbetsmiljöfrågor.
 • Niklas Groop, arkeolog, Gustafs
 • Kickan Fält, 61 år, pensionär, Säter. Kultur- och välfärdsfrågor.

Vi vill att du ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av trygghet, gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens frihet med rätt till utbildning och arbete.

Säters nämnder, bolag och råd 2015. representation av (V)

Kommunstyrelsen:                                              Göran Johansson, ord, och Sten-Olof Eklund, ers.

KSAU:                                                                     Göran Johansson, ers.

Valberedning:                                                        Göran Johansson, ord och Fia Wikström, ers.

Valnämnd:                                                              Fia Wikström, ord.

Barn- och utbildningsnämnden:                        Göran Johansson, ordinarie, Niclas Lindfors,                                                                                          Thomas Sjöberg, ersättare

Socialnämnden:                                                      Karin Claesson, ord och Fia Wikström, ers.

Kulturnämnden:                                                     Kickan Fäldt, ers.

Samhällsbyggnadsnämnden:                               Sten-Olof Eklund, ordinarie.

Styrelsen för Säterbostäder AB:                          Fia Wikström, ledamot

Styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB: Fia Wikström, ledamot

Kommunfullmäktige 2010-2014 till 2014 – 2018

Parti Antal mandat
Moderaterna (m) 6 blev 5
Centerpartiet (c) 7 blev 6
Folkpartiet (fp) 2
Kristdemokraterna (kd) 1
Miljöpartiet (mp) 1
Socialdemokraterna (s) 16 blev 14
Vänsterpartiet (v) 1 blev 2
Sverigedemokraterna (sd) 1 blev 4
Totalt 35

Kommunfullmäktige 2006 – 2010

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och motsvarar Riksdagen på det nationella planet.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar om kommunens budget.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket medborgarna ska betala i skatt till kommunen.

Ledamöterna i Säters kommunfullmäktige representerar de sju partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2006. Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samarbetar och bildar den styrande majoriteten.

De partier som är representerade i Säters kommunfullmäktige under föregående mandatperiod 2006-2010 var:

Parti                                            Antal mandat   Vänsterpartiets representant

Socialdemokraterna (s)            14

Folkpartiet (fp)                           3

Vänsterpartiet (v)                       2                          Göran Johansson och Fia Wikström

Miljöpartiet (mp)                        1

Moderaterna (m)                       5

Centerpartiet (c)                         8

Kristdemokraterna (kd)           2

Totalt  35

Nämnder from jan 2011

Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot Göran Johansson med ersättare genom Fia och Lasse.

Nämnd                                        V:s representant

Kommunstyrelsen                        Göran Johansson, ledamot

Socialnämnden                              Fia Wikström, ledamot

Miljö – och byggnadsnämnden   Katrine Lundqvist, ersättare

Kulturnämnden                            Kickan Fält, ersättare

Barn och utbildningsnämnden  Katrine Lundqvist, ordinarie

Göran Johansson, ersättare

Säterbostäder AB, Säters kommuns fastighets AB

Göran Johansson, vice ordförande

Miljöberedningen                              Niklas Groop är ersättare.

Nämnder tom dec 2010

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen.

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns i Säter 8 nämnder, som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Nämnderna har 5-9 ledamöter. Varje nämnd har en ordförande och en vice ordförande.

Nämnd                                                                        V-representant

Kommunstyrelsen                                                 Göran Johansson                      

Socialnämnden                                                       Fia Wikström, ledamot

Barn och utbildningsnämnden                         Göran Johansson, vice ordförande

Krisledningsnämnden                                          Göran Johansson, ersättare

Miljö- och Byggnämnden                                    Göran Johansson, ledamot

Kulturnämnden                                                       Kickan Fält, ledamot

Trafiknämnden                                                        Göran Johansson, ledamot

Valnämnden                                                             Fia Wikström, ledamot

Rådgivande organ

I Säters kommun finns fyra stycken rådgivande organ.

Det är                                                                  V-representant

•Brottsförebyggande rådet                               Göran Johansson, ersättare vald av KS

•Kommunala handikapprådet                         Fia Wikström, ersättare vald av Socialnämnden

•Kommunala pensionärsrådet

•Demokratigruppen.                                          Fia Wikström, vice ordförande, Jonas Carlsson, ersättare

Råden är underställda kommunstyrelsen.

Demokrati

Demokrati byggs av att vi är många som är aktiva såväl i föreningslivet, med praktiska arbetsuppgifter för förändring, utveckling och förvaltning och att vi befolkar den parlamentariska organisationen.

Tag kontakt och ge Säter och oss ditt stöd, som aktiv, som inspiratör, i ett nätverk av krafter för ett gott samhälle!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *