Valmanifest 2010

Affischer

Varje år kommer nya affischer. From inatt 00.01 får partierna sätta upp dem ute på anslagstavlor och egna ställ där väljarna kan se med några korta ord eller en slagkraftig bild vilka visioner eller budskap just detta parti företräder, vilka värden som är viktiga.

Håll ihop!

Sverige behöver en politik där vi tar hand om varandra. Därför vill Vänsterpartiet bygga världens bästa välfärd – utan privata vinster.

Välfärd handlar om hur vi tar hand om varandra.

I Sverige skall barnomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg finnas för alla som behöver, oavsett plånbok. Därför vill vi bygga världens bästa omsorg – utan privata vinster.

Sverige behöver en skola som ger alla elever samma möjligheter, oavsett bakgrund. Därför vill vi bygga världens bästa skola – utan privata vinster.

Sverige behöver en sjukvård som fungerar lika bra för alla, oavsett plånbok. Därför vill vi bygga världens bästa sjukvård – utan privata vinster.

Håll ihop – En del behöver barnomsorg. Andra färdtjänst, tandvård eller hemspråksundervisning. Några av oss kanse inte behöver någonting, just nu. Men om du blir sjuk eller arbetslös, eller om någon i din familj kräver mer stöd än du kan ge, då skall det finnas hjälp.

Därför vill vi bygga världens bästa välfärd utan vinster.

Ovanstående är årets valbudskap per affischer på våra torg. Vår välfärd här och nu bygger på arbetstillfällen och fördelningspolitik.

Nedanstående är vägen mot olika mål:

Bättre välfärd nås genom fler anställda inom vård, skola och omsorg. Minskade barngrupper i förskola, skola och fritids. Rätt till fasta arbeten på heltid för personalen inom välfärden.

Ge unga arbeten! Investera för full sysselsättning. Se till att fler får fasta arbeten genom skärpt lagstiftning. Satsa på lärlingplatser med avtalsenliga löner.

För ett  bättre klimat: Storsatsa på järnväg och kollektivtrafik för att ge alternativ till lastbilar, flyg och bilar. Bygg vindkraftverk, moderniserad vattenkraft, sol – och bioenergi. Energisanera gamla hyreshus och bygg nya enerigsnåla bostäder. Bygg om – Bygg nytt!  Avveckla kärnkraften! Bättre skydd för den biologiska mångfalden! Världens bästa djurskydd!

Jämlikhet, vägen dit är gemensam välfärd, rätt till heltidsarbete, Individualiserad föräldraförsäkring, att pappan och mamman delar lika på föräldraledigheten.

Ökad integration och minskad rasisim: Skapa fler arbeten och minska klyftorna i samhället, Bygg billigare hyresbostäder i rikare områden, Mer rättvisa anställningsintervjuer genom tydliga kravprofiler.

Kultur! Mer pengar till kulturen. Återstarta och tuvidga den fria entrén på muséer. Skapa digitala internetbibliotek för böcker, musik och filmer.

Utrikes: Ersätt de svenska trupperna i Afghanistan med bistånd. Avbryt allt militärt samarbete med Israel! Satsa mer på bistånd för att stärka kvinnors rättigheter.