Föreningsaktiviteter

Öppet styrelsemöte 5 september 2011

Välkommen på höstens upptakt!

Vänsterpartiet Säter träffas ungefär en gång per månad, vanligen måndagkväll innan Kommunstyrelsemötet, då vi ser över vad som komma skall och vad som hänt.

Vi träffas på ett öppet styrelsemöte där alla intresserade är välkomna.

Fördelen med att anmäla närvaro eller ta kontakt med undertecknad är att information erhålles om några förändringar uppstår, t ex tidigareläggning till söndag.

Aktuell kallelse:

Tid: Måndag 5 september klockan 18.00 – 20.00

Plats: Athena

Anmäl dig gärna till Fia Wikström, ordförande, [email protected]

 

1 maj 2011

Annons_Säterbladet_1_maj_2011[1]

10.30 samlas (V) på Rådhustorget för gemensamt tåg för arbetarrörelsen.

På Folkets hus talar fd talmannen Thage, kommunalrådet Abbe, S-kvinnornas ordförande Ann-Britt Grunewald, S internationella koordinator Urban Falk, SSU mfl.

13.00 på Rådhustorget talar

Lena Paccha Höglund, Ludvika V med fokus på miljö

Cecilia Ronsten, Ung Vänster.

Sten-Olof Eklund, Hedemora, samhällsaktör i Hyresgästföreningen, fackligt och politiskt.

Göran Johansson, (V) i KS och Säterbostäder

Fia Wikström, Ordförande i partiföreningen

Hjärtligt Välkomna!

Säters årsmöte 2011-03-06

Säter har haft årsmöte på Pizzeria Athena, en tidig söndagsförmiddag!

Årsmötet beslutar att välja Fia Wikström till ordförande samt Göran Johansson och Britt-Marie Sälgström som ordinarie ledamöter och Katrine Lundqvist, Mathias Persson och Kerstin Andersson som suppleanter.

God mötesordförande var Micke Gustavsson, som höll en lagom balans mellan tradtionella årsmötespunkter och politisk diskussion om vår stad Säter.

Försnack i väntan på att alla satt sig.

Årsmöteseftersnack

    

Bild ovan: Micke, Göran, Katrine och Mathias.
Göran kommer denna mandatperiod att arbeta med Säterbostäder, och tillsammans med övriga lösa dilemmat med att skapa attraktivt boende, renovera och bygga nytt, för alla åldrar och för att möjliggöra  kommande inflyttningar i Dalarna.

Till Vänster. Mathias och Katrine valdes som nya ersättare och flankerar här omvalde ordförande Fia.Mathias är även ersättare i BRÅ och Katrine ordinarie i BUN samt ersättare i Miljö och Bygg.

Kallelse till årsmöte 2011

Säters Vänsterparti bjuder till årsmöte!

Tid: Söndag 6 mars klockan 10.00

Plats: Athena

Sedvanliga förhandlingar och upptakt på kommande verksamhetsår.

V bjuder på enkelt tilltugg. Anmälan till Fia Wikström 073-932 84 87

Välkomna!

Nomineringar kan ske  till valberedning eller genom ovanstående.

Öppet styrelsemöte

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 10 januari 2011

Tid:  Måndag 10 jan kl 18.00 –  ca 19.30

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Sedvanlig dagordning med prioritering av de punkter som ligger oss närmast.

Kallelse december möte

Vänsterpartiet kallar till öppet styrelsemöte 13 december klockan 18.00 på sedvanlig plats där vi möts tillsammans, avslutar året och planerar årsmötet i mars 2011 samt tillbringar Lucia tillsammans.

Öppet styrelsemöte i november!

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 8 november 2010

Tid:  Måndag 8 nov kl 18.00 – 19.00

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Närvarande:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare :
 • Föregående mötes protokoll från sept och okt

Prioriterade frågor:

Nuvarande läge inför valen till nämnderna till Kommunfullmäktige i december.

Det som respektive närvarandes huvud eller hjärta är fullt av.

I mån av tid:

 • Inför möten

–          Ks

–           Kommunfullmäktige okt, sista för denna mandatperiod, första för nästa

–          Torsdagsmöten med lilla majoriteten

–          Rapport inför möten.

 • Rapport från möten

–          Torsdagsmöten

–          Kommunfullmäktige

–          Information riks, nämnder osv. Och andra möten. Ex  BUN, Socialnämnden mfl.

 • Medlemsvärvning nya medlemmar!
 • Politisk kreativitet

– Studiecirkel med ABF framöver

– Kom ihåg att lämna material till hemsidan!

– Lördag på stan:

 • Ekonomi
 • Beslut
 • Externa skrivelser
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutas med beslut huruvida vi ses 29 nov och/eller när i december?

Vid pennan                     Justering

  Juli Aug Sept Okt Nov Dec
KF 30 28 25 16
KS 24 14 12 9,30
Styrelsemöte inför Ks   13 4 8?,29 ?
På stan lördagar            
Enstaka möten       6,24 30  
Studiecirkel            

Nu och framtid

Så mycket viktigt arbete att göra, nu och långsiktligt.

Temat är visioner  och grundläggande behov för ett långsiktligt arbete såväl på riks – i mellangrupper  – lokalt, jord, land, stad, förening, du och jag – socialt och klimatvänligt hållbart *ler*

Letar efter kompetens- engagemang – tid – samt med en känsla för solidaritet och grupp, föryngring och geografisk tillhörighet.

Behov av att praktiskt arbete görs här och nu i Säter, göra praktiska saker här och nu, skapa goda arbetsgrupper för den parlamentariska ledningen som utgår från kompetens parat med  visioner och hållbart engagemang, ta fram grunder som på sikt får goda inriktningar att löpa på, in i en modern framtid…

I allt detta övergripande längtar jag efter många små arbetsgrupper som arbetar med olika saker, där jag själv får ingå i en ställ om – utveckla klimatpilotskompetens – här i Säter, a la Borlänge – Falun, Askersund – Laxå, i dialektiskt samspel med oss själva – kommunen – riket, dvs förändringar såväl politiskt som praktiskt arbete i vår, din och min, närmiljö – vårt hushåll.