Föreningsaktiviteter

Kallelse till årsmöte 2011

Säters Vänsterparti bjuder till årsmöte!

Tid: Söndag 6 mars klockan 10.00

Plats: Athena

Sedvanliga förhandlingar och upptakt på kommande verksamhetsår.

V bjuder på enkelt tilltugg. Anmälan till Fia Wikström 073-932 84 87

Välkomna!

Nomineringar kan ske  till valberedning eller genom ovanstående.

Öppet styrelsemöte

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 10 januari 2011

Tid:  Måndag 10 jan kl 18.00 –  ca 19.30

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Sedvanlig dagordning med prioritering av de punkter som ligger oss närmast.

Kallelse december möte

Vänsterpartiet kallar till öppet styrelsemöte 13 december klockan 18.00 på sedvanlig plats där vi möts tillsammans, avslutar året och planerar årsmötet i mars 2011 samt tillbringar Lucia tillsammans.

Öppet styrelsemöte i november!

Vänsterpartiets kallelse för öppet styrelsemöte 8 november 2010

Tid:  Måndag 8 nov kl 18.00 – 19.00

Plats: Athena pizzeria och restaurang

Närvarande:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare :
 • Föregående mötes protokoll från sept och okt

Prioriterade frågor:

Nuvarande läge inför valen till nämnderna till Kommunfullmäktige i december.

Det som respektive närvarandes huvud eller hjärta är fullt av.

I mån av tid:

 • Inför möten

–          Ks

–           Kommunfullmäktige okt, sista för denna mandatperiod, första för nästa

–          Torsdagsmöten med lilla majoriteten

–          Rapport inför möten.

 • Rapport från möten

–          Torsdagsmöten

–          Kommunfullmäktige

–          Information riks, nämnder osv. Och andra möten. Ex  BUN, Socialnämnden mfl.

 • Medlemsvärvning nya medlemmar!
 • Politisk kreativitet

– Studiecirkel med ABF framöver

– Kom ihåg att lämna material till hemsidan!

– Lördag på stan:

 • Ekonomi
 • Beslut
 • Externa skrivelser
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutas med beslut huruvida vi ses 29 nov och/eller när i december?

Vid pennan                     Justering

  Juli Aug Sept Okt Nov Dec
KF 30 28 25 16
KS 24 14 12 9,30
Styrelsemöte inför Ks   13 4 8?,29 ?
På stan lördagar            
Enstaka möten       6,24 30  
Studiecirkel            

Nu och framtid

Så mycket viktigt arbete att göra, nu och långsiktligt.

Temat är visioner  och grundläggande behov för ett långsiktligt arbete såväl på riks – i mellangrupper  – lokalt, jord, land, stad, förening, du och jag – socialt och klimatvänligt hållbart *ler*

Letar efter kompetens- engagemang – tid – samt med en känsla för solidaritet och grupp, föryngring och geografisk tillhörighet.

Behov av att praktiskt arbete görs här och nu i Säter, göra praktiska saker här och nu, skapa goda arbetsgrupper för den parlamentariska ledningen som utgår från kompetens parat med  visioner och hållbart engagemang, ta fram grunder som på sikt får goda inriktningar att löpa på, in i en modern framtid…

I allt detta övergripande längtar jag efter många små arbetsgrupper som arbetar med olika saker, där jag själv får ingå i en ställ om – utveckla klimatpilotskompetens – här i Säter, a la Borlänge – Falun, Askersund – Laxå, i dialektiskt samspel med oss själva – kommunen – riket, dvs förändringar såväl politiskt som praktiskt arbete i vår, din och min, närmiljö – vårt hushåll.

Öppet styrelsemöte måndag 4 oktober klockan 18.00

Kallelse till öppet styrelsemöte för oktober!
Obs tidigare lagt pga nuvarande samverkansarbete!
Plats: Sedvanlig plats, längst in, höger entré kan vara öppen.
Tid: Måndag 4 oktober kl 18.00
Innehåll: Rundgång om visioner för parlametariskt arbete och Säters partiorganisation samt andra utomparlamentariska aktiviteter, samverkan med majoriteten och nuläge samt sedvanlig dagordning efter behov.

Öppet månadsmöte på måndag 13 september klockan 18.00

Hjärtligt välkomna på öppet styrelsemöte på måndag 13 september klockan 18.00 på sedvanlig inre lilla del.

Vi tar upp aktuella frågor och möten som vi behöver stöd och synpunkter på samt vad som är aktuellt inför valet 19 sept.

Förhoppningsvis kan några av oss medlemmar och supporters vara på stan på fredag 10 sept eller 11 sept på Vänsterhörnan. Möjligheten till dialog om vad som är viktigast nu, framåt och inför valet är viktigt. Annars ses vi kanske 17 sept och defintivt 18 sept!

Debatt och medlemmar

En stark demokrati behöver många aktiva. Debatter avlöser varandra och många deltagare är redan aktiva i systemet. Då var detta meddelande från riks kul, nu i sommar, när medlemskap blivit omodernt och vi inte haft många medlemmar någonstans på länge: Kul!

Mitt i valrörelsen vill jag bara meddela några glädjande siffror
gällande medlemsansökningar:
Sedan 1 augusti har nästan 500 medlemsansökningar inkommit från hela
landet och det kommer in ca 20 om dagen för tillfället. Dessutom kom det
in ett antal medlemsansökningar under sommarmånaderna, så totalt sett
har över 800 ansökningar kommit in sedan 1 juni.

Fredag – lördag 3-4 september

Vi samlas hos mig och tar sällskap till Vänsterhörnan klockan 10.00 på lördag!

Säg till om vi skall ses på Vänsterhörnan på fredag klockan 17.00!

Förra lördagen kände jag mig verkligen positiv efter dialog på stan. Det har känts som om minnet är kort efter alla vedermödor de sista fyra åren men i lördags kändes det som om ett gemensamt samhälle är möjligt.

Jag saknar en debattsida som belyser samband ekonomi – välfärd – arbete – klimat och etc men även Ung Vänster har så fint material, men jag får inte till timmarna vid datorn! Någon?! I lördags sökte vi även bland alla goda krafter som finns i buskarna i Säter, alla förankrade vänstersympatisörer som ser de politiska sambanden. Vi behöver vara fler parlamentariskt aktiva, ett större nätverk med fler som gör olika saker men där man kan inspirera varandra.

Idag gick ett underbart TV-program. TED. Massor av kloka, rara, människor lyssnade på varandra, byggde nätverk, och detta för en bättre värld tillsammans! Klimatsmart.