Debattinlägg rikspolitik

Valet 9 september påverkar vår framtid här och nu och på lång sikt!

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste
Tillsammans kan vi!
 
Ditt val till riksdagen, till regionen och till kommunen påverkar allas vår framtid.
Sverige har i många år blivit allt mer splittrat.
Land och stad, ekonomisk ojämlikhet mellan samhällets olika grupper.
Vi har ett skattesystem som dränerar välfärden och ökar splittringen.
Västvärldens marknadsliberalism har haft fest i Sverige där profit och kortsiktigt tänkande går före kvalité och långsiktlighet.
Jämlika samhällen är bättre på att klara stora samhällsutmaningar som t ex de omställningar vi behöver göra för att klara klimatet!
 
En social och ekologiskt hållbar framtid på en rättvis ekonomisk grund kräver politiskt ansvarstagande och en röd samhällsplanering med stöd från medborgare som vill ha ett land som ställer om inför framtiden.
Kommuner behöver med stöd av riks investera i bostäder, underhålla skolor, ta hand om våra allt fler äldre och investera i infrastruktur, såväl i Säter som i övriga landet.
 
Vi behöver en politik där naturen, människors och Sveriges behov tas på allvar!
Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste röst.
https://www.vansterpartiet.se/

Vänsterpartiets politik

Små och medelstora företag

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Läs mer om Vänsterpartiets politik på https://www.vansterpartiet.se/var-poitik/

Sök även upp Vänsterpartiets motioner i riksdagen för ett långsiktligt och hållbart samhälle.

 

Vänsterpartiets politik för arbetstidsförkortning

Allt fler arbetar allt mer och andra inte alls. Vi arbetar mer än någonsin i ett välfärdsland med allt större privata rikedomar och allt mer utarmande stressade liv.

Vad är ett meningsfullt liv? Sverige byggdes upp med en generell välfärd till alla och där vi förbättrade våra arbetsvillkor. Nu är det dags igen!

Förkortad arbetstid ger tid att leva, förebygger sjukdom och utslitning, tid att ta hand om mormor och tid att engagera sig i samhället. (Kanske det sista är farligt?)

Vänsterpartiet vill se en kortare normalarbetstid. Diskussioner om arbetstidsförkortning är inget nytt fenomen. Vid produktivitetsvinster i samhället har alltid frågan varit hur och av vem dessa vinster ska tas ut. Ska det ske genom att företagsägare ökar sina vinster, genom att löntagarna får del av vinster genom löneökningar eller genom förkortningar av sin arbetstid? Det är alltid en dragkamp mellan dessa tendenser. Vissa, t ex Moderaterna, föredrar att det ska ske genom att ägarna blir rikare. M har genom historien varit en hård motståndare mot de reformer för förkortad arbetstid som har genomförts.

Att investera i gemensam välfärd och högre livskvalite är mer miljövänligt än att bygga upp privata ekonomier.

I alla moderna ekonomier bör möjligheten att fördela produktivitetsvinster genom kortad arbetstid vara en levande fråga. Vid en arbetstidsreform ersätts förlorade arbetstimmar till stor del med nyanställningar. I till exempel vår gemensamma sektor måste verksamheten upprätthållas och utvecklas. Det betyder offentliga utgifter som man måste skapa budgetutrymme för.  Samtidigt har det visat sig att det leder till högre frisktal och mindre sjukskrivningar. Vi mår över lag bättre och är mer effektiva och mindre stressade.

De ”enorma samhällskostnader” som nämns av motståndare till arbetstidsförkortning  är mindre än kostnaderna för jobbskatteavdragen. En avgörande skillnad är att jobbskatteavdragen knappast har bevisats minska arbetslösheten, medan faktiska anställningar i offentlig sektor skulle göra det.

Vänsterpartiet har andra visioner. Vi anser att människor behöver tid att leva. En idag alltmer hektisk arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt har vi en rekordhög arbetslöshet och många jobbar ofrivilligt för lite. Vi behöver ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att leva berikande liv.

Den bakåtsträvande regeringspolitiken har lett till massarbetslöshet och nedskärningar i offentlig välfärd. Otryggare uppväxtvillkor för våra ungdomar, färre arbeten att söka och mindre möjligheter att skaffa ny bostad.

Vänsterpartiet vill se konkreta satsningar på fler jobb, förbättrad välfärd och ett mänskligare arbetsliv.

Vi vill ha en välfärd att lita på och ett arbetsliv som gagnar vårt gemensamma samhälle. Förkortad arbetstid är en pusselbit.

 

Trygg välfärd åt alla, t ex pensionärer.

Det finns många missnöjda än här och där, somliga på gränsen till troll, men det är ibland utmärkta tillfällen att berätta om vad Vänsterpartiet står för.
De missnöjda röstade 2006 på moderaterna för att röra om och 2010 fick SD en hel del. Många stannar hemma och lämnar fri framfart för fortsatt nedmontering.
V vill att fler skall arbeta för att stärka pensionssystemet – dvs höja den gemensamma potten. (Personligen vill jag ha en lite ändrad arbetslinje men ja, en bättre ar…betsmarknad.) Det nås genom de offentliga investeringar och ett tryggare samhälle som gynnar flertalets grundbehov.
(v) vill även ha en gemensamt finansierad välfärd, där skattepengarna går till vård åt alla, även pensionärer, på lika grund. Dvs att även äldre kvinnor bemöts med korrekt forskning och kompetens (som inte utgår från en 40-årig man.
V vill ha starkare gemensamma fonder som bär upp pensionssystemet, inte det nuvarande PPM – systemet. V vill ha goda socialförsäkringssystem, dvs även pensioner. En hemtjänst och äldreboenden med anställda människor som har tid och ork och rätt kompetens att bemöta sina brukare människovärdigt.
Det finns inget samlat alternativ till allt detta utom ett starkt Vänsterparti. V är inte ett enfråge parti men skatt skall gå till det nu nämnda, inte till riskkapitalister som sett hela vår offentliga välfärd som fantastiskt bra vinstalstrare.
Skatt skall inte sänkas för någon, vilket betyder att pensionärer inte har straffskatt men däremot är alla skatteavdrag åt skogen fel, därav det orättvisa. Skatt skall vara lika för alla och inte sänkas. Vad jag förstår har SD sänkt bolagsskatt och gör lite som det passar för stunden så visst är det bra att såväl titta på sakfrågor och ideologi och se till att alla röstar inför det.
Ett starkt Vänsterparti är den stora och enda garanten för en ändrad politik, och det kommer dock att ske åt ett tydligt vänster. Som vi sa på kongressen. Det är skillnad mellan vänster och höger.
SD är ett högerparti, brunblått till färgen och M är inte ljusblått och inget av dem gynnar en ett tryggt samhälle för kvinnor och pensionärer.
Detta var lite om äldre.

Inför valet

Valet 19 september 2010

 Alla utgår från att arbete är viktigt.

S, V och Mp vill ha fler lärare i skolan, till det satsar vi pengar.

Vi vill ha mer personal i vården så att våra äldre och omsorgstagare skall få mer tid för sina behov. Till det satsar de rödgröna pengar.

Vi vill ha mindre barnomsorgsgrupper på förskolan och då behövs personal.

Vi måste göra klimatinvesteringar och behöver gröna arbeten som arbetar med att utveckla alternativa energikällor, bygger dem, startar företag!

Vår järnväg behöver renoveras och byggas ut. Till detta behövs arbetskraft.

Våra ungdomar vill flytta hemifrån, barnfamiljer och äldre vill ha lägenheter utifrån sina behov. De gamla lägenheterna behöver renoveras.

Tillväxten i Sverige har haft lägre procentsats alla tre gånger som vi har haft en borglig regering. Det är inte konstigt eftersom tillväxt är en möjlighet att fördela och därmed varit viktigt för socialdemokraterna som satsat på arbete och investeringar och därmed ökat arbetstillfällen och tillväxt. Borgare prioriterar inte samhällsekonomin eller långsiktiga investeringar. Bohman var den första att försämra för staten 1981, Bildt fortsatte och Borg har slagit rekord. Sverige har inte råd med sådana ”förvaltare”.

Sänkning av skatten och minskning av den gemensamma sektorn har varit ledstjärnan för alla tre regeringstillfällen för borgarna. Det ger inte arbetstillfällen. Det leder däremot till ökad klimatförstöring eftersom privatpersoners konsumtion är farligare för vår jord än om vi investerar i riktiga arbeten runt omkring oss.

Sänkta arbetsgivaravgifter har gett mycket mer pengar till företagare, t ex 200 miljoner till McDonalds, som ändå anställer ungdomar.

100 miljarder om året kostar skattesänkningarna. Dessa pengar saknas oss! Alliansen tog över ett statligt överskott med pengar och har nu slösat bort den istället för att investera långsiktigt i järnväg, klimatomställning, skola och omsorg.

Vi har den största arbetslösheten sedan 30 – talet! Arbetstillfällen skapas inte av låga löner, låg A-kassa och otrygghet! Alliansens arbetslinje har endast varit att försöka svälta ut sjuka och arbetslösa till arbeten men låglönegrupper skapar inte arbeten!

Alla partier vill ha en bättre skola men bara de rödgröna vill betala för den. Våra ungdomar är vår framtid. Betygs vara eller inte vara, ett par burkor av eller på, är mindre intressant än att det finns tillräckligt många lärare som kan hinna med att se våra barn.

Sveriges Naturskyddsförening har granskat Alliansens fyra år. Sverige har aldrig tappat så mycket och gjort så litet för miljön. Tack vare V och Mp kan de rödgröna gör de rödgröna stor skillnad!

Djurens vänner har granskat Alliansen djurpolitik. Borgarna är inte intresserade av djur.

Sverige har fått högre inkomstskillnader än USA. 1980 var Sverige riktigt jämlikt, även mellan könen, men nu har alla inkomst gap ökat.

Frihet är att ha ett arbete, att barnen har en bra skola där läraren har tid, att jag kan ta tåget istället för bilen och lita på att det går.

Vi kan satsa på vårt gemensamma liv för att vi alla skall få uppleva frihet.

Frihet vore att vi delade på arbeten så att vi alla hade tid till våra familjer, våra vänner, att arbeta politiskt eller att ställa om Sverige till ett mer miljövänligt och socialt hållbart land att leva i.

Vi har råd. Hur tycker du att våra pengar skall användas? Jag är orolig. Gå och rösta den 19 september! För vår skull och för allas möjlighet till arbete och frihet!

Fia

Ut ur Afghanistan

FiB i Västmanland och Dalarna och Vänsterpartiet Säter bjöd in till en föreläsning på Cafe Paris i Hedemora. Stefan Lindgren, Afghanistankännare, som var i landet och blev tagen av landets atmosfär i samband med att Sovjetunionen gick in för att befria Afghanistan. Den gången genomskådades krigsretoriken och Sveriges journalister mottogs med värme av de som bodde i landet. För nio år sedan gick USA in i landet precis som Sovjet. Stefan drog bakgrund, nuläge, motiv till att gå in, skeenden som hänger ihop, såväl USAs historia, Afghanistans läge som genomgångsland för pipeline men även egna fyndigheter som nu framkommit. Etc Etc.

Även Sverige med sin nationalskatt i form av en 200 årig fred och vägen de sista 14 åren mot att bli Nato-allierad drogs, från att erhålla möjligheten att delta i krigsinterventioner under fredsmantel, till att ändra värnplikt till anställda, emedan värnpliktiga enligt grundlagen inte får kriga utomlands, till den maximala krigssoldatsmöjligheten nu då arbetslösa inte får vägra arbeten… åh, detta var bara en liten liten del i de stora och små skeenden som sker.

Återupprätta Sveriges neutralitet! Låt oss gå före ut ur Afghanistan och därmed stödja fredsförespråkarna i USA! Återupprätta folkrätten!

För övrigt läser jag hur vi har tappat i miljöfrågan och i djurrättsfrågan, ja självklart , med alliansens människosyn och med mer pengar till de nu levande som redan har, varför investera i framtida miljö eller ta hänsyn om djur. Såväl Djurens rätt som Sveriges Naturskyddsförening beskriver hur de sista fyra åren fört oss bakåt i utvecklingen. Vem är förvånad?

Skatter är en förutsättning för välfärd

Hej!

Vi har minskat våra skatter och ökat pengar som cirkulerar i bankvärlden och i privat konsumtion. Under de senaste fyra åren har flera gemensamma resurser sålts ut, och olika försäkringssystem urholkats för att finansiera skattesänkningar för de som har arbete, främst för de som har hög lön.

Att tillsammans finansiera välfärd, och då inte bara en liten kärna av välfärden, har visat sig ge ett jämlikt tryggt samhälle, vilket flertalet av oss vill ha, och något något som gagnar ALLA i Sverige. Att skapa motsättningar, att bara värna den så kallade kärnan, ger i stället ett otryggt samhälle där kritik mot välfärdssystemet som skall serva allt fler med allt mindre pengar kommer som ett brev på posten.

Vilket samhälle vill vi ha? Vi vet ju att det är billigast och effektivast att bygga upp och ”köpa” utbildning och sjukvård tillsammans? Jämför gärna med USA:s dyra sjukvård och hur många som den inte når med därpå följande höga barnadödlighet, ett nog så hemskt kvalitetsmätningsintrument jorden runt.

Gemensamma skatter gör också att vi istället för Alliansens nedmontering av järnväg och infrastruktur skulle kunna satsa på den. Sverige och Storbrittanien utmärker sig med dålig järnväg med den skillnaden att Storbrittannien grämer sig och vet varför.

Klimatet kräver att vi satsar med stor politiskt kraft vad gäller energi omläggning. Till det krävs motivation och politisk vilja att värna såväl jorden som ett gott samhälle för alla. HALLÅ? Vilka tror ni har det?

Jag beklagar att vi i den rödgröna gemenskapen inte ens föreslår att återhämta de skattesänkningar som gjorts men vi tar åtminstone ett kliv åt rätt håll, ett solidariskt samhälle som gagnar alla, istället för att ta två ytterligare kliv åt motsatt håll, med ännu fler skattelättnader och utförsäljningar.

Vad vill DU ha för samhälle`

mvkh

Fia

Citat från dagspress:

Välfärden skalad till kärnan urholkar samhällsbygget av jämlika medborgare. Samhället kan bara bestå, skriver Bengt Göransson, ”om de som är medborgare tar gemensamt ansvar, om den enskilde också tar ansvar för större markyta än den som täcks av de egna skosulorna”.Välfärden skalad till kärnan urholkar samhällsbygget av jämlika medborgare. Samhället kan bara bestå, skriver Bengt Göransson, ”om de som är medborgare tar gemensamt ansvar, om den enskilde också tar ansvar för större markyta än den som täcks av de egna skosulorna”.