Debatt

Kommentarer till omvärlden, lokalt eller riks.

Första maj i Ludvika 2018!

Vänner!

Första maj Ludvika!

Mörkbruna krafter har ännu en gång fått tillstånd av Polisen att gå ut på gatorna klädda i i uniform och med sköldar för att försöka skrämma människor till tystnad.

Som vänsterpolitiker blir jag skrämd av att polisen inte klarar av att fullgöra sin främsta uppgift att följa lagen. Min första fråga blir VARFÖR? är polisen rädd? Lever även dom under hot från dessa mörka krafter? Eller håller polisen med dessa rasister?

Vänner, låt oss i Dalarna sluta upp i Ludvika under ett gemensamt paraply i Dalarna mot rasism och stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter!

Jag uppmanar er till att komma till Ludvika med hjärtat fullt av kärlek och visa att vi är många fler som är övertygade om ALLA människors lika värde. Vi måste visa att vi oavsett hudfärg, ursprung och sexuell läggning har större rätt att vistas på våra gator än nazister och fascister.

KOM TILL LUDVIKA 1 maj OCH STÖD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!!

Thomas Sjöberg

Ordförande i Vänsterpartiet Säter

En bättre infrastruktur med säkra tåg är en förutsättning i ett modernt samhälle!

Säters Vänsterparti om tåg!

Tåg är idag det snabbaste landtransportmedlet och har en nyckelroll för den framtida samhällsutvecklingen, inte minst eftersom det är det mest lämpade motordrivna färdmedlet inför omställningen till ett miljöanpassat transportsystem.

Trots denna vetskap har tågtrafiken i Sverige de senaste åren haft stora problem med verksamheten. Såväl tåg som banor är hårt nedslitna och kan inte längre ge den service och pålitlighet som är rimligt att kräva. Det gäller såväl persontrafik som godstrafik.

Vänsterpartiet ser det som ett stort problem att svensk järnvägstrafik idag styrs utifrån vinstsyfte, inte utifrån vad som är bäst för samhället. Privatiseringar och konkurrensutsättning har lett till att det saknas ett helhetsansvar. I takt med den ökade privatiseringen har underhållet försämrats allt mer och förseningarna har ökat år efter år.

Investeringarna är för små, kortsiktliga och för slumpmässiga. Tåget skall vara ett självklart alternativ i inlandets transportnäring, som privatalternativ till bilen och binda samman Sverige på ett bekvämt sätt.

En tydlig politisk inriktning krävs för helhetssyn och en planmässig omställning av samhällets transportssystem.

Järnvägen behöver rekonstrueras.

Vi behöver omfattande statliga investeringar och en större kapacitet i spåren.

Vi behöver ett ekologiskt hållbart transportsystem. Där är tågen en viktig del.

Transporter i Sverige står för 30 % av utsläppen. Av dessa står vägtrafiken för 90 %. Vägtrafiken måste minskas och godstrafiken öka per båt och tåg.

http://www.vansterpartiet.se/assets/Jvg-Rapport.pdf

Ett bra järnvägsnät är en förutsättning för att hela Sverige skall leva och Sverige nå sina klimatmål!

Med en stark politisk inriktning kan miljömål nås, nödvändig omställning och investeringar ske.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Säters Partförening

(Ursprungligen årsmötets uttalande i mars 2016)

 

 

EU – valet 25 maj

Nu har röstkorten kommit och förtidsröstningen börjat!

EU har de senaste 50 åren utvecklats till ett högerprojekt som underlättar för varor, tjänster och kapital att flyta fritt och ställa människor emot varandra. Med gröna och röda socialister kan samarbetet förändras till att vara för klimat och människor!

Vi ses på lördagarna på Vänsterhörnan i Säter utanför Konsum! Berätta om vad just ditt hjärta är fullt av och gå och rösta! Det mesta av den vardag vi har hemma påverkas av beslut i EU, allt från att våra lekparker skall ha en viss sorts sand till våra möjligheter att ställa krav i upphandlingar och ha lika och bra lön för samma arbete.

Trygg välfärd åt alla, t ex pensionärer.

Det finns många missnöjda än här och där, somliga på gränsen till troll, men det är ibland utmärkta tillfällen att berätta om vad Vänsterpartiet står för.
De missnöjda röstade 2006 på moderaterna för att röra om och 2010 fick SD en hel del. Många stannar hemma och lämnar fri framfart för fortsatt nedmontering.
V vill att fler skall arbeta för att stärka pensionssystemet – dvs höja den gemensamma potten. (Personligen vill jag ha en lite ändrad arbetslinje men ja, en bättre ar…betsmarknad.) Det nås genom de offentliga investeringar och ett tryggare samhälle som gynnar flertalets grundbehov.
(v) vill även ha en gemensamt finansierad välfärd, där skattepengarna går till vård åt alla, även pensionärer, på lika grund. Dvs att även äldre kvinnor bemöts med korrekt forskning och kompetens (som inte utgår från en 40-årig man.
V vill ha starkare gemensamma fonder som bär upp pensionssystemet, inte det nuvarande PPM – systemet. V vill ha goda socialförsäkringssystem, dvs även pensioner. En hemtjänst och äldreboenden med anställda människor som har tid och ork och rätt kompetens att bemöta sina brukare människovärdigt.
Det finns inget samlat alternativ till allt detta utom ett starkt Vänsterparti. V är inte ett enfråge parti men skatt skall gå till det nu nämnda, inte till riskkapitalister som sett hela vår offentliga välfärd som fantastiskt bra vinstalstrare.
Skatt skall inte sänkas för någon, vilket betyder att pensionärer inte har straffskatt men däremot är alla skatteavdrag åt skogen fel, därav det orättvisa. Skatt skall vara lika för alla och inte sänkas. Vad jag förstår har SD sänkt bolagsskatt och gör lite som det passar för stunden så visst är det bra att såväl titta på sakfrågor och ideologi och se till att alla röstar inför det.
Ett starkt Vänsterparti är den stora och enda garanten för en ändrad politik, och det kommer dock att ske åt ett tydligt vänster. Som vi sa på kongressen. Det är skillnad mellan vänster och höger.
SD är ett högerparti, brunblått till färgen och M är inte ljusblått och inget av dem gynnar en ett tryggt samhälle för kvinnor och pensionärer.
Detta var lite om äldre.

Det glömda valet!

Kyrkovalet

Kyrkovalet är det glömda valet. Just nu går det att förtidsrösta och den 15 september äger den stora högtidsdagen rum.

Om 10 % tar sitt demokratiska ansvar och går och röstar lämnar resterande del av de 5,5 miljoner medlemmarna walk-over.

Det är som att förutsätta att köket i föräldrahemmet står kvar och tar för givet att någon fortsätter att torka av vaxduken fastän föräldrarna flyttat för DIN skull.

I Sverige har kyrkan inom vissa vänsterkretsar setts som en representant för makten och överheten. I övriga Europa och världen är kyrkan ofta en förespråkare för samhällets minsta och verkar i solidaritet och för ett möjligt människovärde under svåra förhållanden.

Kyrkan följer oss från vaggan till graven.
Den är en stor arbetsgivare och tar hand om en mängd kulturella byggnader.
Det är en av Sveriges största skogsägare och borde kunna gå före i att undersöka nya metoder att bruka skogen på en hållbart sätt, för mer erfarenhet och ny kunskap.
Kyrkan kan genom investeringar vara en del i vilket samhälle vi vill ha, dvs investera för miljövänlig energi och inte investera i vapen, tobak eller alkohol.

Kyrkan bör vara öppen för alla och verka för en dialog mellan samhällets alla grupper. Skapa rum och mötesplatser för våra grundläggande behov.

Kyrkan bör inte överlämnas till små konservativa grupper, vare sig elitistiska religiösa eller konservativa på andra sätt.

Försvara en öppen folkkyrka öppen för alla i ett modernt samhälle!
Använd din demokratiska möjlighet och gå och rösta i kyrkovalet!

På pastorsexpeditionen nu, och på Coriandergården söndag den 15 sept finns det många valsedlar att  välja på! Låt dem inte förfaras!
www.visk.info

Äldreboenden i Säter granskade

Vänsterpartiet
driver kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” Målsättningen med kampanjen är att
göra äldreomsorgen bättre. Därför granskar Vänsterpartiet nu äldreomsorgen i
Sveriges kommuner. Den första granskningen handlar om livskvaliteten på
äldreboenden.

Granskningen av Säter ger följande bild:

På äldreboendena i Säter erbjuds alla äldre möjligheten att komma ut varje dag. Det
är viktigt för livskvaliteten. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant
jämfört med andra kommuner.

På äldreboenden i Säter erbjuds alla äldre tid med personal utifrån sina egna
önskemål . Det är positivt eftersom det är en viktig välbefinnandefråga för
många äldre. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant jämfört med andra
kommuner.

I Säter finns det inga privata äldreboenden. Det är bra att skattepengarna går
till omsorgen om de äldre istället för att hamna i aktieägarnas fickor.
Behovet av äldreomsorg i form av bra hemtjänst och särskilt boende i Säter är
stort nu och  kommer bli större i framtiden när fler av oss blir äldre. Vi vill
att mormor och morfar även i framtiden ska kunna få en värdig äldreomsorg.
Därför vill vi hellre satsa på äldreomsorgen än på att sänka skatterna, säger
Fia Wikström, Vänsterpartiets ordförande och ledamot i Socialnämnden, i Säter.
Vi vill öka antalet anställda inom hemtjänsten och på särskilt boende och vi
vill ha fler platser inom Särskilt boende, så att de som behöver och vill för
att känna sig trygga skall kunna erhålla en plats. Vi nå målet med fler platser
och skapa ett modernt boende och bättre arbetsmiljö för de anställda genom att
bygga ett nytt boende samtidigt som vi utvecklar övriga boenden efter behov.

Mat är viktigt för oss. Vi vill att maten lagas på plats. Personligen är jag tacksam
för den dagverksamhet som finns för de som bor hemma just med tanke på
gemenskapen kring maten.
Säters äldreomsorg har varit duktig på demens men nu behöver vi göra en uppryckning
komptensmässigt igen samtidigt som vi även vill utveckla hemsjukvård.
Vi vill ha statliga satsningar på en stark gemensam sektor för våra gemensamma
behov och en politisk viljeinriktning på riksnivå i form av ekonomiska
satsningar för att underlätta för kommunerna att investera i att bygga nytt och
bygga om.
I många kommuner är det svårt att ha råd med tillräckligt med personal.
Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget i riksdagen en stegvis satsning som
ger en nivåhöjning med 3 miljarder kronor per år så att kommunerna har råd att
anställa i äldreomsorgen, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson för
Vänsterpartiet.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges kommuner och landstings databas kolada.se. Kommunerna har
sedan jämförts sinsemellan. Mer information om granskningen finns på
www.vansterpartiet.se.

Kontakt:
Eva Olofsson 070-314 10 27
Fia Wikström, 0225 – 407 07
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Mer personal istället för mer vinster

 

Under de senaste veckorna har vi
kunnat läsa flera avslöjanden om vanvård i verksamheter som drivs av Carema och
Attendo Care. Samtidigt har det också kommit fram vilka jättelika vinster som
riskkapitalbolagen som driver äldreboenden plockar ut.

 

Vi i Vänsterpartiet tycker inte
att det är speciellt förvånande att dessa företag vill tjäna så mycket pengar
som möjligt och därför tummar på kvalitén i sin verksamhet. Det är uppenbart att
”kostnadseffektivitet” i ett kommersiellt vårdbolag ofta innebär färre personal
med lägre utbildning. I slutändan blir det de gamla som får betala för vinsten
genom fallolyckor, undernäring, dålig hygien och höga dödstal. För att nämna
några exempel på den vanvård som gamla människor utsatts för av privata
vårdbolag.

 

De vinster som riskkapitalbolagen
gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen
skattemedel som svenska folket betalat in i tron att man bidrar till en bättre
välfärd. Möjligheten att göra vinst på äldrevården är mycket god och sektorn
påverkas inte lika mycket av konjunkturnedgångar som andra. Även när det är kris
blir folk gamla och behöver omsorg. Det finns alltid möjlighet att tjäna
pengar.

 

Många av Sveriges kommuner vill
inte få in dessa företag i sin äldreomsorg. Därför har de valt att inte införa
Lagen om Valfrihet (LOV) som gör äldreomsorgen till en marknad. Men nu vill den
borgerliga regeringen tvångsprivatisera äldreomsorgen i de kommunerna. I sin
budgetproposition för 2012 hotar regeringen med nationell lagstiftning om inte
samtliga kommuner inför LOV ”frivilligt” före 2014. I flera år har regeringen
försökt locka kommunerna till att undersöka förutsättningarna för LOV.
11 kommuner i Dalarna har valt
att inte införa LOV trots regeringens påstötningar. Säters kommun bedömde att
det skulle leda till extra kostnader i form av administration utan att erbjuda
våra äldre en högre livskvalité och har tidigare valt bort det. De stora bolagen
har heller inte varit intresserade av de små glesbygdskommunerna.

 

Vänsterpartiet säger nej till
denna tvångslagstiftning. Vi vill istället förbjuda vinst inom äldreomsorg i
Sverige.

 

Även äldre människor har rätt
till ett gott liv och en god omvårdnad. Vänsterpartiet har som enda parti
öronmärkt pengar i vår skuggbudget för att anställa 7500 fler i äldreomsorgen.
Det kostar ungefär tre miljarder per år. Dessutom vill vi öka möjligheterna till
utbildning för redan anställd personal. Med mer personal finns det tid att
lyssna till de äldre och möta deras behov.

 

Vi behöver våra skattepengar för
en stark gemensam sektor och till våra grundläggande behov. Vi vill inte att de
skall gå till privata vinster!

 

Eva Olofsson, äldrepolitisk
talesperson (V)

Fia Wikström, ordförande i Säters
Vänsterparti och socialpolitisk talesperson.

Hur verka för ett solidariskt samhälle?

Samhället har splittrats upp och en individualistisk syn etablerat sig då många är stressade och inte hinner se till sina primära behov av umgänge och ansvar utan tror att de möjligen kan se till sina egna kortsiktliga ekonomiska behov. Andra är vanmäktiga och tror inte att de duger något till. Att åter bygga upp känslan för varandra, känslan av att kunna påverka, att gå ut och ge de konkreta exemplen, som att t ex allt fler kroniskt sjuka är hemma och  ”okända” för statestiken för att de försörjs av sin partner eller kända som indroppade på socialbidrag, där de dock kanske kan få stöd att slussas åter med stor psykosocial press genom AF åter till Fk.

Alternativt att vi bör tala om vår dåliga järnväg istället för ytterligare skattesänkningar, för att inte tala om att jag tycker det är ett tragiskt knåpande i kommunerna för att få ihop skola och äldreomsorg. Men tyvärr, tom där är det olika i olika kommuner. Allt fler skattekronor går också till de förmenade vinsterna i privata fickor och bolag, och nej, jag gillar inte det heller.

 I allt detta vara  delaktig i Dalarna där företrädarna i DS finner det mest progressiva vara att gå ut med att vi vill ha ny partiledare. Då spricker fokuset i min solidaritet med människor som jag ändå tycker om och respekterar och som har så många goda exempel att föra ut politiskt ISTÄLLET.  Hallå! Jag tackar för den vi har och att han tydligt kan tänka sig att fortsätta som partiledare i det grupparbete vi måsta ägna oss åt, eftersom vi har en solidarisk modell som vi tror på och som är bortglömd i hela Europa.

Vi måste hjälpas åt att visa den, berätta den, återupprätta den historien! DET är det viktiga. I bästa fall har vi duktigt folk som är beredda att bära vår organisation. Den och valen är dock inte syftet med vår existens! Syftet är att tillsammans återskapa ett gott samhälle och där är vi alla solidariska förebilder! Sådant bör framtidskommessionen fokusera på, vad vi bedriver för positivt konkret förändringsarbete, vad som händer när man inte gör det (titta omkring), att det är möjligt även på 2000 talet att organisera sig tillsammans och göra gott för allas bästa livskvalité! Tala om det i pressmeddelanden istället!

Våra tidningar och vår media

ETC förra  veckan har en artikel om hur tankesmedjorna och Svensk Näringsliv genom våra medier fullständigt hjärntvättar oss.

Den är värd att läsa  för det är verkligen svårt att värja sig. Ungefär som när statsmininster Fredrik så bra har trumfat in att moderaterna står för en arbetslinje… Påminner mig om gamla tiders häxjakt. Om man man brinner upp så var man sjuk och hade rätt till sjukpenning… eller hur det nu var.

Dagens Samhälle gör mig ofta upprörd men idag citerar jag följande från en engelsk tidningslord som hette Alfred Harmsworth:

En nyhet är något någon någonstans önskar förtiga. Allt annat är …. reklam!

Så bra! Värt att fundera på när vi läser våra dagstidningar. Nu är det mycket pseudodebatter också. Istället för att tala om det vi borde fundera på så rör vi oss kring andra små bagateller.

mvh

Fia