Månadsarkiv: augusti 2018

Valet 9 september påverkar vår framtid här och nu och på lång sikt!

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste
Tillsammans kan vi!
 
Ditt val till riksdagen, till regionen och till kommunen påverkar allas vår framtid.
Sverige har i många år blivit allt mer splittrat.
Land och stad, ekonomisk ojämlikhet mellan samhällets olika grupper.
Vi har ett skattesystem som dränerar välfärden och ökar splittringen.
Västvärldens marknadsliberalism har haft fest i Sverige där profit och kortsiktigt tänkande går före kvalité och långsiktlighet.
Jämlika samhällen är bättre på att klara stora samhällsutmaningar som t ex de omställningar vi behöver göra för att klara klimatet!
 
En social och ekologiskt hållbar framtid på en rättvis ekonomisk grund kräver politiskt ansvarstagande och en röd samhällsplanering med stöd från medborgare som vill ha ett land som ställer om inför framtiden.
Kommuner behöver med stöd av riks investera i bostäder, underhålla skolor, ta hand om våra allt fler äldre och investera i infrastruktur, såväl i Säter som i övriga landet.
 
Vi behöver en politik där naturen, människors och Sveriges behov tas på allvar!
Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste röst.
https://www.vansterpartiet.se/

Valmanifestet släppt!

Idag fredagen den 3 augusti släpps härmed Säters Vänsterpartis valmanifest!

En kortare variant kommer i broschyrform!

Välkomna att delta i formandet av praktisk politik, på riks, i Regionen och lokalt!

mvkh

Styrelsen!