Inför valet 2014 i korthet

Varför rösta på V – Säter

Riksdagsvalet 2014 handlar om två saker:

–       Att de partier som bildar regering vill ta politiskt ansvar för såväl välfärd som miljöomställning. Genom detta skapas även riktiga arbeten

Vänsterpartiet behövs i en rödgrön regering för satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning.

Det gäller även lokalt:

Inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst.(V) vill i stället satsa på en välfärd att lita på, med mer personal och högre kvalité. Välfärd skall styras av kompetens och utifrån behov och omtanke, ej vinstintresse.

Våra resurser skall gå till mer personal och högre kvalitet.

Alla skall ha rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg.

V driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga. I kommunen handlar det om rätt till heltid för att kunna försörja sig och i nästa steg sextimmars arbetsdag, något som ger en bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningar och ett bättre liv.

Fem prioriterade punkter

1) SÄBO och hemtjänst

Fler platser i SÄBO och mer resurser till hemtjänsten för en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö.

Säter behöver fler platser för särskilt boende för äldre samt mer resurser till hemtjänsten som stödjer oss i vårt eget boende.

Vi vill ha högre kvalité, en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö. Vi vill ha fler undersköterskor. Vi vill utöka tiden för insatserna för att kunna underhålla de förmågor och ge brukarna rätt till de behov som finns såväl som ökat inflytande över hur och vilka insatser som ges.

För en god arbetsmiljö är Rätt till heltid – möjlighet till deltid en del. Fasta arbeten med lön att leva på är en jämlikhet och frihetsfråga. Alla skall ha samma möjlighet till att kunna påverka sina egna liv. För högre livskvalité vill vi därför på sikt införa arbetstidsförkortning i form av sex timmars arbetsdag.

2) Skola

Alla skall ha rätt att gå i en bra och trygg skola och ha möjlighet till stöd utifrån behov.

Grundskolan skall bidra till en god uppväxt och grundläggande kompetens där alla lär sig läsa och har en stadig grund inför gymnasium och vuxenliv.

3) Ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Ekologisk hållbar samhällsutveckling genom mer förnyelsebar energi, hållbart byggande med en aktiv glesbygdspolitik utvecklad infrastruktur.

Använda mer förnyelsebar energi och underlättar för medborgarna att göra det. Klimatomställningen är en livsförutsättning för oss alla och en väg för en aktiv glesbygdspolitik där glesbygden utvecklar arbetstillfällen och behåller inkomster. Värna en hållbar framtid när det gäller byggande, renoveringar. Utveckla vår infrastruktur.

Värna biologisk mångfald genom ett långsiktigt och hållbart miljöarbete, i bl a skogsbruk.

Bättre kvalité på mat genom att öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel.

4) Bostäder

Fler bostäder i form av lägenheter för ALLA typer av hushåll behövs i hela kommunen.

5) Kultur utvecklar och underhåller oss och vårt närsamhälle.

Kultur skall vara tillgänglig för alla att utöva och genom att erhålla professionell, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller ej.

Tillgänglighet skall finnas på tre nivåer genom att vi skall ha tillgång till professionell kultur och kunna utöva den, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller inte. Värna och utveckla fler kulturell mötesplatser där tankar kan utbytas och där människan såväl kan koppla av som utvecklas.

Svar på varför skolan skall förstatligas, en fråga som återkommer i olika enkäter inför årets val:

Den svenska skolan dras isär allt mer och har blivit sämre för alla. Förstatligande är ett sätt att få en god och jämlik utbildning över hela landet för att alla skall ha en trygg möjlighet att få en grund inför gymnasium och framtid. En god skola i geografisk närhet där alla barn går är viktig för såväl dem som samhällsutvecklingen.

Statlig skola framför allt för att man ska kunna införa en modell för fördelningen av pengarna som anpassas efter skolornas och elevernas behov. När man kan lita på att alla skolor fungerar bra är det inga problem att gå tillbaka till närhetsprincipen, det vill säga att man som huvudregel ska gå i den skola som ligger närmast hemmet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *