Månadsarkiv: februari 2014

Vänsterpartiets politik för arbetstidsförkortning

Allt fler arbetar allt mer och andra inte alls. Vi arbetar mer än någonsin i ett välfärdsland med allt större privata rikedomar och allt mer utarmande stressade liv.

Vad är ett meningsfullt liv? Sverige byggdes upp med en generell välfärd till alla och där vi förbättrade våra arbetsvillkor. Nu är det dags igen!

Förkortad arbetstid ger tid att leva, förebygger sjukdom och utslitning, tid att ta hand om mormor och tid att engagera sig i samhället. (Kanske det sista är farligt?)

Vänsterpartiet vill se en kortare normalarbetstid. Diskussioner om arbetstidsförkortning är inget nytt fenomen. Vid produktivitetsvinster i samhället har alltid frågan varit hur och av vem dessa vinster ska tas ut. Ska det ske genom att företagsägare ökar sina vinster, genom att löntagarna får del av vinster genom löneökningar eller genom förkortningar av sin arbetstid? Det är alltid en dragkamp mellan dessa tendenser. Vissa, t ex Moderaterna, föredrar att det ska ske genom att ägarna blir rikare. M har genom historien varit en hård motståndare mot de reformer för förkortad arbetstid som har genomförts.

Att investera i gemensam välfärd och högre livskvalite är mer miljövänligt än att bygga upp privata ekonomier.

I alla moderna ekonomier bör möjligheten att fördela produktivitetsvinster genom kortad arbetstid vara en levande fråga. Vid en arbetstidsreform ersätts förlorade arbetstimmar till stor del med nyanställningar. I till exempel vår gemensamma sektor måste verksamheten upprätthållas och utvecklas. Det betyder offentliga utgifter som man måste skapa budgetutrymme för.  Samtidigt har det visat sig att det leder till högre frisktal och mindre sjukskrivningar. Vi mår över lag bättre och är mer effektiva och mindre stressade.

De ”enorma samhällskostnader” som nämns av motståndare till arbetstidsförkortning  är mindre än kostnaderna för jobbskatteavdragen. En avgörande skillnad är att jobbskatteavdragen knappast har bevisats minska arbetslösheten, medan faktiska anställningar i offentlig sektor skulle göra det.

Vänsterpartiet har andra visioner. Vi anser att människor behöver tid att leva. En idag alltmer hektisk arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt har vi en rekordhög arbetslöshet och många jobbar ofrivilligt för lite. Vi behöver ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att leva berikande liv.

Den bakåtsträvande regeringspolitiken har lett till massarbetslöshet och nedskärningar i offentlig välfärd. Otryggare uppväxtvillkor för våra ungdomar, färre arbeten att söka och mindre möjligheter att skaffa ny bostad.

Vänsterpartiet vill se konkreta satsningar på fler jobb, förbättrad välfärd och ett mänskligare arbetsliv.

Vi vill ha en välfärd att lita på och ett arbetsliv som gagnar vårt gemensamma samhälle. Förkortad arbetstid är en pusselbit.

 

Kallelse till årsmöte!

Kallelse till årsmöte för partiföreningen Vänsterpartiet Säter!

Söndag den 16 mars kl 15.00

Folkets Hus Säter

 

(V) bjuder på enklare förtäring, kaffe/thé och kaka.

Säg till om du har specifika önskemål.

 

Anmälan sker till föreningens sekreterare

Fia Wikström 0225- 407 07

Mail [email protected]

Mail [email protected]

Hjärtligt välkommen! Ta gärna med dig någon vän!

Nomineringar till kommunlista och till styrelsen får och kan lämnas till:

Kickan Fält 0225 – 500 53

mobil  070-675 00 53

Vi finns även på Facebook och som Vänsterpartiet Säter

Bilagor. Dagordning, Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse

Öppet styrelsemöte 11 februari

Välkommen på öppet styrelsemöte i februari!

Tid: 11 februari kl 18.00 – ca 19.30

Plats: Folkets Hus, Vedboa

Sedvanlig dagordning om aktualitetet och rapporter.

Passa på att besöka Folkets Hus där 14 föreningar och företags

samverkan bjuder på OS from 8 februari. Coop Nära i Säter, Siljans

Chark och Grådö Mejeri bjuder på frukost och lunchsoppa.