Månadsarkiv: september 2013

Det glömda valet!

Kyrkovalet

Kyrkovalet är det glömda valet. Just nu går det att förtidsrösta och den 15 september äger den stora högtidsdagen rum.

Om 10 % tar sitt demokratiska ansvar och går och röstar lämnar resterande del av de 5,5 miljoner medlemmarna walk-over.

Det är som att förutsätta att köket i föräldrahemmet står kvar och tar för givet att någon fortsätter att torka av vaxduken fastän föräldrarna flyttat för DIN skull.

I Sverige har kyrkan inom vissa vänsterkretsar setts som en representant för makten och överheten. I övriga Europa och världen är kyrkan ofta en förespråkare för samhällets minsta och verkar i solidaritet och för ett möjligt människovärde under svåra förhållanden.

Kyrkan följer oss från vaggan till graven.
Den är en stor arbetsgivare och tar hand om en mängd kulturella byggnader.
Det är en av Sveriges största skogsägare och borde kunna gå före i att undersöka nya metoder att bruka skogen på en hållbart sätt, för mer erfarenhet och ny kunskap.
Kyrkan kan genom investeringar vara en del i vilket samhälle vi vill ha, dvs investera för miljövänlig energi och inte investera i vapen, tobak eller alkohol.

Kyrkan bör vara öppen för alla och verka för en dialog mellan samhällets alla grupper. Skapa rum och mötesplatser för våra grundläggande behov.

Kyrkan bör inte överlämnas till små konservativa grupper, vare sig elitistiska religiösa eller konservativa på andra sätt.

Försvara en öppen folkkyrka öppen för alla i ett modernt samhälle!
Använd din demokratiska möjlighet och gå och rösta i kyrkovalet!

På pastorsexpeditionen nu, och på Coriandergården söndag den 15 sept finns det många valsedlar att  välja på! Låt dem inte förfaras!
www.visk.info