Äldreboenden i Säter granskade

Vänsterpartiet
driver kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” Målsättningen med kampanjen är att
göra äldreomsorgen bättre. Därför granskar Vänsterpartiet nu äldreomsorgen i
Sveriges kommuner. Den första granskningen handlar om livskvaliteten på
äldreboenden.

Granskningen av Säter ger följande bild:

På äldreboendena i Säter erbjuds alla äldre möjligheten att komma ut varje dag. Det
är viktigt för livskvaliteten. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant
jämfört med andra kommuner.

På äldreboenden i Säter erbjuds alla äldre tid med personal utifrån sina egna
önskemål . Det är positivt eftersom det är en viktig välbefinnandefråga för
många äldre. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant jämfört med andra
kommuner.

I Säter finns det inga privata äldreboenden. Det är bra att skattepengarna går
till omsorgen om de äldre istället för att hamna i aktieägarnas fickor.
Behovet av äldreomsorg i form av bra hemtjänst och särskilt boende i Säter är
stort nu och  kommer bli större i framtiden när fler av oss blir äldre. Vi vill
att mormor och morfar även i framtiden ska kunna få en värdig äldreomsorg.
Därför vill vi hellre satsa på äldreomsorgen än på att sänka skatterna, säger
Fia Wikström, Vänsterpartiets ordförande och ledamot i Socialnämnden, i Säter.
Vi vill öka antalet anställda inom hemtjänsten och på särskilt boende och vi
vill ha fler platser inom Särskilt boende, så att de som behöver och vill för
att känna sig trygga skall kunna erhålla en plats. Vi nå målet med fler platser
och skapa ett modernt boende och bättre arbetsmiljö för de anställda genom att
bygga ett nytt boende samtidigt som vi utvecklar övriga boenden efter behov.

Mat är viktigt för oss. Vi vill att maten lagas på plats. Personligen är jag tacksam
för den dagverksamhet som finns för de som bor hemma just med tanke på
gemenskapen kring maten.
Säters äldreomsorg har varit duktig på demens men nu behöver vi göra en uppryckning
komptensmässigt igen samtidigt som vi även vill utveckla hemsjukvård.
Vi vill ha statliga satsningar på en stark gemensam sektor för våra gemensamma
behov och en politisk viljeinriktning på riksnivå i form av ekonomiska
satsningar för att underlätta för kommunerna att investera i att bygga nytt och
bygga om.
I många kommuner är det svårt att ha råd med tillräckligt med personal.
Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget i riksdagen en stegvis satsning som
ger en nivåhöjning med 3 miljarder kronor per år så att kommunerna har råd att
anställa i äldreomsorgen, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson för
Vänsterpartiet.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges kommuner och landstings databas kolada.se. Kommunerna har
sedan jämförts sinsemellan. Mer information om granskningen finns på
www.vansterpartiet.se.

Kontakt:
Eva Olofsson 070-314 10 27
Fia Wikström, 0225 – 407 07
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *